Förköpsklausul i testamentet juridiskt bindande?

2017-08-16 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Vi är 4 syskon som tillsammans ärvt en sommarfastighet från vår mor. Far är avliden sedan länge.Nu är även mor avliden sedan några år.I mors testamente står att det är hennes "högsta önskan" att om en av oss syskon vill sälja sin del så har övriga syskon rätt att lösa ut delen till "till taxeringsvärde" till den som vill sälja sin andel.Är detta juridiskt korrekt, dvs gäller en sådan "högsta önskan" ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att din mor önskar att syskonen ska ha rätt att lösa ut delen om någon av er vill sälja sin andel kallas att hon belagt fastigheten med en förköpsklausul. Det finns inga klara lagregler när det kommer till denna slags situation. Det har dock av praxis framkommit att förköpsklausuler i onerösa avtal om fastighet (försäljning av fastighet) inte anses rättsligt bindande, se NJA 1984 s. 673. I ett senare rättsfall, NJA 1990 s. 18, slog man fast att förköpsklausuler bör tillmätas betydelse om överlåtelsen av fastigheten sker genom gåva eller arv. Sett till nyss nämnda rättsfall är min bedömning att förköpsförbehållet i testamentet är juridiskt bindande och att du och dina syskon därför är skyldiga att följa er mors önskan. Svar på din fråga är alltså ja, detta är juridiskt korrekt.

Hoppas du fick svar på din fråga

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2078)
2021-07-31 Överlåtelse av andel i ägarlägenhet
2021-07-31 Får man ge bort en gåva med villkor?
2021-07-30 Får en granne söka upp mig genom att leta information i sopsorteringen?
2021-07-30 Får grannens växter skugga din tomt?

Alla besvarade frågor (94588)