Förhör trots erkänt brott

2016-03-13 i Förundersökning
FRÅGA
Hejsan, jag har erkänt brott för innehav av 0,2 g kokain på plats. Så förväntar mig böter. Men ändå ska jag på förhör. Varför ? Är ostraffad fast jobb osv. verkligen en engångs företeelse.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad beträffar påföljden vid 0.2 gram kokain, och utan andra omständigheter som kan påverka bedömningen, är det närmast att jämföra med Högsta domstolens dom NJA 2008 s. 653. I fallet bedömdes ett innehav om 0.73 gram kokain (för eget bruk) vara i det lägsta spektrumet av straffskalan för narkotikabrott av normalgraden (alltså inte ringa). Påföljden bedömdes till villkorlig dom och 90 dagsböter á 200 kr.
Eftersom mängden är en av de relevanta faktorerna vid påföljdsbedömningen är det svårt att se 0.2 gram kokain generera en svårare påföljd än den ovan. Skulle brottet bedömas som ringa är det även tänkbart att strafföreläggande blir aktuellt framför en traditionell rättegång. Ett sådant innebär att åklagaren bestämmer påföljden till dagsböter, i eller utan förening med villkorlig dom, och den misstänkte godkänner detta, se 48:1-4 Rättegångsbalken.

Vad beträffar förhöret är det en del av förundersökningen, vars hela syfte är att utreda om tillräckliga skäl föreligger för åtal, se 23:2 Rättegångsbalken. I svensk rätt är ett erkännande till brott inte tillräckligt för att döma någon, se den något kryptiska formuleringen i 35:3 st. 2 Rättegångsbalken. Det krävs att den fullständiga bevisningen i målet gör det ställt bortom rimligt tvivel att den åtalade begått gärningen ifråga. Därmed är det nödvändigt att förundersökningen fullföljs i sin helhet. Detta gäller även i de fall strafföreläggande blir relevant, trots att ett sådant förfarande är snabbare.

Behöver du ytterligare vägledning i detta är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?