FrågaAVTALSRÄTTGåva26/06/2019

Förhindrar ett överlåtelseförbud att jag ger tillbaka gåvan till givaren?

Hej.

En person i min närhet vill ge mig en bil och vi ska då skriva ett gåvobrev med överlåtelseförbud då jag har betalningsanmärkningar hos kronofogden. Om jag efter en tid anser att jag ändå inte har råd att ha bilen kvar, kan jag då ge tillbaka den till gåvogivaren trots överlåtelseförbudet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett gåvoavtal är ett benefikt avtal, vilket innebär att givaren inte får något vederlag av gåvotagaren som motprestation för det som har givits. Bilen klassificeras som lös egendom, närmare bestämt lösöre. När det gäller sådan egendom är givaren och gåvotagaren fria att avtala om vad som ska gälla dem emellan. Ett överlåtelseförbud är fullt möjligt att uppställa i gåvobrevet. Ett sådant förbud syftar till att förhindra gåvotagaren att omsätta gåvan i pengar. Eftersom överlåtelseförbudet speglar givarens vilja - att gåvan inte ska överlåtas, så kan egendomen inte heller tas i anspråk för utmätning. Detta föreskrivs i 5 kap 5 § utsökningsbalken. Alltså förhindrar ett överlåtelseförbud att bilen tas i anspråk vid eventuell utmätning.

När det gäller din fråga om du kan ge tillbaka bilen till givaren trots överlåtelseförbudet, är det helt upp till dig och givaren att bestämma. Om villkoret utformas som en rätt för givaren att få tillbaka bilen är det närmast att betrakta som en förköpsklausul. En förköpsklausul är nämligen en form av överlåtelseförbud som innebär att givaren ska ha rätt att köpa/få tillbaka bilen innan den säljs till någon utomstående. Om givaren då tackar nej, trots rättigheten att köpa bilen enligt avtalet, är det fritt fram för gåvotagaren att sälja till någon annan.

Du och givaren får helt enkelt utforma avtalet så som ni själva tycker passar er. Det är dock av vikt att överlåtelseförbudet/förköpsklausulen får en tydlig utformning, så att den får effekten att bilen inte kan tas i anspråk för utmätning.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Elin LindgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning