Förhandlingsskyldighet för arbetsgivare i förhållande till arbetstagarorganisationer som denne inte har ingått kollektivavtal med

FRÅGA
Vad är arbetsgivarens skyldighet att förhandla med fack man ej har kollektivavtal med men där kollektivavtal med andra förbund finns?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om förhandlingsrätten
Förhandlingsrätten regleras i 10-17 § i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL. I 10 § MBL finns den allmänna förhandlingsrätten som gäller både arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer. Här förutsätts inget kollektivavtal mellan parterna utan det som krävs är att arbetstagarorganisationen begärt en förhandling med arbetsgivaren om en fråga som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och en medlem i organisationen som är eller har varit anställd hos arbetsgivaren. I 11-12 § MBL regleras skyldigheten för arbetsgivaren att förhandla i vissa frågor med arbetstagarorganisationer som man har kollektivavtal med.

Skyldighet att förhandla med arbetstagarorganisationer som man inte har kollektivavtal med när man har kollektiv avtal med andra arbetstagarorganisationer
Enligt 13 § första stycket MBL är arbetsgivaren skyldig att förhandla enligt 11-12 § MBL också med arbetstagarorganisationer som arbetsgivaren inte har slutit något kollektiv avtal med, om det gäller en fråga som särskilt angår arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör denna organisation. "Särskilt angå" innebär att frågan är av individuell betydelse för arbetstagaren, t.ex. en fråga om omplacering. För frågor av mer kollektiv eller allmän karaktär (t.ex. frågor om företagsledningen) är det dock arbetstagarorganisationer med kollektivavtal som har förhandlingsrätt, även om beslutet rör arbetstagare som som är medlemmar i kollektivavtalslösa organisationer.

Skyldigheterna i 11-13 § MBL ska fullgöras på lokal nivå i första hand och på central nivå i andra hand, om förhandlingarna inte lett till enighet på lokal nivå och motparten begär fortsatta förhandlingar på central nivå (14 § MBL).

Sammanfattning
Skyldighet för arbetsgivare att förhandla med arbetstagarorganisationer som man inte har kollektivavtal med, när man har kollektivavtal med andra arbetstagarorganisationer, föreligger när det gäller frågor som särskilt angår arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör denna organisation (13 § första stycket MBL).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänliga hälsning,

Lovisa Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (799)
2021-11-30 Företrädesrätt till återanställning
2021-11-21 Får min arbetsgivare avbryta min provanställning utan att uppge skäl?
2021-11-19 Arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa
2021-11-09 Vad ska jag göra om min arbetsgivare inte betalar ut lön?

Alla besvarade frågor (97596)