Förhandlingsfrihet för utanförstående arbetstagare

2015-10-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej,Min arbetsplats är bunden av kollektivavtal. Där avtalsbärande fackförbund har ensamrätt till förhandling, inga andra förbund släpps in. Jag är dock inte medlem i avtalsbärande förbund. Vad har jag för rättigheter? Kan jag förhandla för mig själv i frågor om tillexempel lön, missförhållande, föräldraledighet, arbetsuppgifter och dylikt. Finns det något lagstöd för en enskild arbetstagare att på egen hand förhandla med arbetsgivaren?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

För dig som är en s.k. utanförstående arbetstagare råder förhandlingsfrihet. Du har rätt att på egen hand förhandla med arbetsgivaren, och ni kan i princip komma fram till vad ni finner lämpligt (så länge det inte strider mot tvingande arbetsrättsliga regler).

Visserligen förutsätts i regel att arbetsgivaren inte ingår/omförhandlar anställningsavtal på villkor som strider mot kollektivavtalet som gäller på arbetsplatsen. Detta anses gälla både avtal med arbetstagare som är medlemmar i det kollektivavtalsslutna fackförbundet, och avtal som ingås med utanförstående arbetstagare. Sådana överenskommelser som du och arbetsgivaren träffar, och som eventuellt strider mot villkor i kollektivavtalet, kan därför leda till skadeståndsansvar för din arbetsgivare. Det gör dock inte att avtalet er emellan blir ogiltigt. Det här framgår när man läser 27 § Medbestämmandelagen e contrario (motsatsvis), tillsammans med den praxis som har utbildats i anslutning till bestämmelsen.

Med vänliga hälsningar,

Franziska Brüggemann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1784)
2020-10-28 Får en arbetsgivare ändra på arbetstagarens arbetsuppgifter?
2020-10-28 Vad gäller angående rättegångskostnader i diskrimineringsmål?
2020-10-27 Vad kan du göra om du har blivit mordhotad av din arbetskollega under arbetstid?
2020-10-25 Finns det formkrav på ett anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (85554)