Förhandling om viktigare förändring

FRÅGA
ett familjeägt företag har anlitat sin son som chef utan att MBL förhandla enligt paragraf 11. Vad gäller det?Både arbetsgivaren och arbetstagarna är medlemmar i en facklig organisation.MVH
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 11 § Medbestämmandelagen (MBL) ska arbetsgivaren förhandla med fackföreningen innan ett beslut om viktigare förändring fattas om arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal, se här. Förhandlingen med fackföreningen ska göras när frågan fortfarande är öppen och fackföreningen därmed fortfarande har möjlighet att kunna påverka beslutet. Ett beslut om viktigare förändring kan vara exempelvis om man beslutar sig om ny inriktning på verksamheten, ny produktionsmetod, anställer ny chef osv.

Enligt 11 § andra stycket MBL(se här) finns det undantag från regeln om synnerliga skäl föranleder det. Kravet "synnerliga skäl" ska markera att det är stränga krav för att undantag från förhandling innan ett beslut ska anses tillåtet. Exempel på när undantag kan vara okej är om det finns risk för säkerheten på arbetet eller frågor som har stort ekonomiskt intresse. Arbetsgivaren är dock skyldig att i sådant läge vidta alla åtgärder som är möjliga, till exempel att ta informella kontakter med arbetstagarsidan innan beslut fattas, eller att inleda förhandlingar även om dessa inte hinner avslutas före beslutet. Det vill säga att fullgöra sin förhandlingsskyldighet så långt det är möjligt.

Gällande din fråga,

arbetsgivaren borde med anledningen av det jag har skrivit ovan förhandla med fackförbundet innan anställningen då detta kan ses som en viktigare förändring i företaget. Detta förutsatt att arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal samt att inga synnerliga skäl föreligger.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll