FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet26/06/2016

Förhållandet mellan grannar

Har min granne rätt att hindra mig att klippa häcken från hennes sida.

Häcken står på våran sida av gränsen och är planterade av tidigare ägarna långt innan våran tid, kanske redan på 50-60 talet. Den är så bred att man inte når över från ena sidan.

Grannen har förbjudit mig att gå på hennes tomt och hon hotar att hugga ner hela häcken. Hon säger att häcken är hennes och att hon struntar i kommunens mätningar ,som gjordes när jag ville vara säkert var tomtgränsen går.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att Du vänder dig till Lawline med din juridiska fråga.


Om jag har förstått dig rätt undrar om dels, om din granne har några rättigheter att klippa ner häcken. Dels om Du får klippa din häck från grannens tomt.

I mitt svar förutsätter jag att häcken är din och att tomtgräsförhållandet är det Du beskrivit.

Det är jordabalken, kap. 3 som föreskriver rättsförhållandet mellan grannar, den hittar du https://lagen.nu/1970:994.

I denna lag, kap. 3 2§ framgår att rot eller gren som tränger in på fastighet från område intill denna och detta medför olägenhet för fastighetens ägare - får denne ta bort roten eller grenen. Du ska dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden - om det är så att Ni som ägare till häcken skulle kunna drabbas av skada av er grannes eventuella borttagande av grenarna. Man bör ge ägaren till häcken i alla fall tre till sex månader att vidta dessa åtgärder. Om Du inte skulle ta bort de grenar som hänger över det fritt för grannen att själv ta bort övertränande grenar och rötter.

Alltså - även om din häck skulle medfört olägenhet för din granne ska denne först bereda er tillfälle att själv ta ner den.

Om din granne på eget initiativ skulle vidtagit egna åtgärder, ex. klippt ner häcken utan ert tillstånd kan det innebära en brottslig gärning. Exempelvis egenmäktigt förfarande eller skadegörelse. Det kan dels innebära skadestånd och dels andra påföljder. Er granne kan alltså bli ersättningsskyldig till dig om häcken tagit skada av att er grannes ingrepp.

Avseende frågan om Du får klippa din häck från din grannes tomt - är detta inte tillåtet om Din granne uttryckligen sagt att Du inte får stå på hennes tomt.

Slutsats:

Alltså - Om Er häck nu överhuvudtaget utgör en olägenhet för Er granne får hon i vissa fall klippa den. Det vill säga - Om detta inte innebär skada för er. Om det finns en risk för att Ni som ägare till häcken skulle kunna drabbas av skada av er grannes eventuella borttagande av grenarna ska Ni istället beredas tillfälle att själv ta bort de grenar som hänger över. Dock får Ni inte beträda Er grannes tomt eftersom grannen sagt att detta är något ni inte får göra.

Eftersom Ni inte bereds tillfälle att ta bort grenarna har Ni gjort allt i Er makt för att följa reglerna i jordabalken. Ni kan därför, i det fall Er granne tar bort grenar eller rot och det innebär skada för Er stämma och eller polisanmäla henne för detta. Tyvärr kan Ni dock inte stå på grannens tomt för att utföra arbetet på Er häck.

Hoppas Du känner att Du fått din fråga besvarad!

Om det är något i svaret som Du anser är oklart kan du Maila mig, så ska jag förtydliga detta.

alfredbrandtnorman@gmail.com

070-8954267

Med vänliga hälsningar,

Alfred BrandtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000