Förfarande och rättigheter vid reklamation

2016-02-02 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej. Min dotter har reklamerat en kappa och fått ok från affären att få sina pengar tillbaka. Det har nu gått snart 3 veckor efter att vi lämnat in orginalkvittot (vi har en kopia kvar) men inga pengar har kommit i retur. Trots påminnelser till affären, som kommer med olika förklaringar att kontoret är i Paris osv, så kommer det inga pengar. Vill veta vad vi har för bestämmelser i vår lag så jag kan trycka på och hjälpa min dotter?Tack för Lawline :)Med vänliga hälsningar Tina
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning

Först och främst blir konsumentköplagen tillämplig då det handlar om ett köp mellan en konsument och en näringsidkare, dvs. din dotter och butiken, se .

Vid en reklamation kan ett antal regler bli aktuella.

16-19§§ reglerar vad som kan anses fel i vara. Här förutsätts varan motsvara avtalsenligt skick och motsvara prissättningen på varan exempelvis. Ifall personal gett muntliga garantier eller liknande vid köpet gäller även dessa.

20a§ stadgar att du som konsument har rätt att reklamera felet upp till 6 månader efter att köpet gjorts.

22§ ger dig som konsument rätt att (om varan är att anse felaktig) kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom kan du kräva skadestånd enligt 30-32 §§. Slutligen kan du även hålla inne betalningen enligt 25 §.

Då ni fått reklamera varan och förhandlat att få pengarna tillbaka låter det som om ni fått häva köpet enligt 22§.

Då återstår nu din fråga om hur länge det är skäligt att vänta på återbetalningen.

Enligt 43§ bör återbetalning skett i samband med att ni återlämnade kappan enligt "Zug om Zug principen". Konsumentombudsmannen gav rekommendationen på en väntetid på 30 dagar år 2014. Vad du kan göra är att med stöd av 32§ försöka begära skadestånd pga. dröjsmålet. Förhoppningsvis skyndar det på processen.

Jag hoppas svaret kommer vara till hjälp.

Yvette Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1131)
2021-01-19 Kan jag häva köpet istället för att få en ny vara?
2021-01-18 Vad innebär "inom skälig tid" vad gäller avhjälpande enligt konsumentköplagen?
2021-01-18 Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp
2021-01-18 Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?

Alla besvarade frågor (88265)