FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott03/02/2014

Förfalska uppgifter i belastningsregistret

Gör man sig skyldig till något brott om m man förfalskar ett utdrag ur straffregistret? Är det här någon typ av officiella dokument och vad är i så fall straff gränsen? Detta gäller alltså "Belastningsregister 9§ (442.3) 1 st lagen"-blanketten. En bostadsrättsförening i Sundsvall har bett om mitt utdrag för jag ska bo där i andra hand. Jag har tidigare åkt dit för ringa narkotika och det skall inte vara något problem enligt föreningen men jag tycker det är rätt kränkande att alla i styrelsen ska veta om mina tidigare felsteg när jag försöker börja om.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Precis som du verkar misstänka så kan förfalskning av uppgifter i ett utdrag ur belastningsregistret utgöra en brottslig handling, nämligen urkundsförfalskning, vilket regleras i brottsbalken 14 kap. 1 §. För straffbarhet krävs att handlandet medför ”fara i bevishänseende”, d.v.s. att det finns en risk att någon kan vilseledas av den förfalskade urkunden. Urkundsförfalskning kan ge upp till två års fängelse, eller, om brottet är ringa, upp till sex månaders fängelse eller böter (se brottsbalken 14 kap. 2 §)

Jag avråder dig därmed starkt från att försöka förfalska ditt utdrag ur belastningsregistret.

Jag hoppas att detta har besvarat dig fråga.

Vänligen,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo