Förfallodatum för hyra när inget avtalats

2016-06-27 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej. Jag hyr ut min villa till en ensamstående kvinna med 3 barn . Hon fick flytta in och bo gratis maj juni och juli 2014. Hon betalade första hyran 27:e augusti och det var hyra för augusti. Jag sa upp henne 4:e april 2016 att flytta sista juli . Nu hävdar hon att hon bara ska betala till den sista juni men ska bo kvar till siste juli för enligt lag betalar man först och bor sedan . Stämmer detta . Hon har ju fått betalat i efterskott hela tiden.
SVAR

Enligt 12 kap. 20 § jordabalken (JB) (här) ska, om annat inte avtalats, hyran betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

Parterna kan fritt avtala om när hyran skall betalas. Hyreskontrakten innehåller vanligen också bestämmelser om detta; i regel månads- eller kvartalsvis i förskott. Den som hyr en bostadslägenhet får betala hyran förskottsvis per månad även om längre betalningsperiod, t.ex. kvartal skulle vara avtalad.

Om det i hyresavtalet mellan dig och din hyresgäst inte framgår när hyran ska betalas, ska den således betalas i förskott. Din hyresgäst har ju då förvisso rätt i att den betalning hon gör i slutet av juni avser juli och att det innebär att hon inte behöver betala någon hyra i slutet av juli. Om hyran ska betalas i förskott innebär ju dock detta i sin tur att den betalning din hyresgäst gjorde den 27 augusti inte avsåg augusti utan september och att hyran för augusti fortfarande är obetald.

Med vänlig hälsning,

Linda Critchley
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1566)
2021-06-11 Kommer avtal för bostad sägas upp efter ingående av äktenskap?
2021-05-31 Tolkning av en klausul i hyresavtal
2021-05-30 Kan man säga upp ett hyresavtal via mejl?
2021-05-30 Kan hyresvärden säga upp ett hyresavtal?

Alla besvarade frågor (93111)