Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad

2016-01-19 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, jag arbetar just nu som timanställd för ett statligt verksamhet som la ut heltidsjobb annons och jag sökte för samma tjänst som jag idag jobbar som timanställd. Bemanningsföretag som har hand om rekrytering ringde inte upp mig för intervju och uppgav att de andra sökande har mer erfarenhet inom andra liknande verksamhet. Har för mig att enligt lagen så länge jag jobbar och är kvalificerad för jobbet så har jag som redan är timanställd företräde, ville kolla om ni viste till hundra att det finns en sån lag.Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Reglerna om företrädesrätt till återanställning hittar du här.

Utgångspunkten

Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen på det sätt denne bedömer är lämpligt.

Begränsningar

En arbetstagare har företrädesrätt till arbeten med högre sysselsättningsgrad på den aktuella arbetsplatsen under förutsättning att denne har tillräckliga kvalifikationer för arbetet samt att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses på detta sätt. En förutsättning för att denna företrädesrätt ska bli aktuell är dock att det rör sig om en nyanställning. Om arbetsgivaren exempelvis tillsätter tjänsten med högre sysselsättningsgrad genom en omplacering eller anlitande av ett bemanningsföretag att sköta rekryteringen, ses detta inte som en nyanställning i lagens mening.

Hoppas du är nöjd med ditt svar!

Vänliga hälsningar,

Lejla Alic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll