Företrädesrätt till återanställning för den som inte fyllt 68 år

2020-06-05 i Övrigt
FRÅGA
Jag känner en som är uppsagd pga arbetsbrist från och med den 1 juni. Hen har 6 mån uppsägningstid och fyller 67 år i augusti. Har hen företrädesrätt till arbete efter uppsägningen trätt i kraft? Hen har varit anställd i förtaget i 15 år.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När jag besvarar din fråga kommer jag att utgå från att själva uppsägningen i sig har genomförts på ett korrekt sätt.

Pensionsåldern i Sverige har nyligen höjts

Den 1 januari 2020 höjdes pensionsåldern i Sverige från 67 år till 68 år. Detta innebär att anställningsskyddet gäller på samma villkor för alla fram tills att man fyller 68 år, vilket framgår av 32 a § LAS.

Hur fungerar företrädesrätten?

Företrädesrätten innebär att den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har en rätt att återgå i tjänst i samma verksamhet om behovet av att anställa ny personal skulle uppstå som gäller framför någon som tidigare inte varit anställd i verksamheten. Denna företrädesrätt gäller i nio månader från den dagen uppsägningen skedde och anställningen upphörde. Ovanstående information återfinns i 25 § LAS. Företrädesrätten är visserligen begränsad på så sätt att den inte gäller för den som fyllt 68 år, men detta är inte något som kommer att påverka din bekant.

Sammanfattningsvis har din bekant samma rätt till företräde till återanställning som hen hade haft även om hen var 20 år yngre. Företrädesrätten gäller dock endast i nio månader från den dagen anställningen upphörde att gälla.

Vänliga hälsningar,

Aras Tofek
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1902)
2021-06-18 Tystnadsplikt på arbetsplatsen
2021-06-12 Vad händer om arbetsgivaren inte säger upp mig innan jag fyller 68 år?
2021-06-03 Har jag rätt till lönesamtal?
2021-05-31 Vad får min arbetsgivare göra när den anser att jag gjort fel?

Alla besvarade frågor (93199)