Företrädesrätt till återanställning

FRÅGA
Hej jag har jobbat 20år dom vill inte återanställa mig på jobbet
SVAR

Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar över företrädesrätt till återanställning hos din senaste arbetsgivare. Rätten till företräde till återanställning regleras i 25 § lagen om anställningsskydd (LAS).

En arbetsgivare ska, i samband med en uppsägning, informera arbetstagaren om denne har företrädesrätt till återanställning eller inte samt om det krävs en anmälan för att kunna göra den gällande (8 § andra stycket LAS samt 16 § andra stycket LAS). Det är du som arbetstagare som måste anmäla anspråk på företrädesrätten till arbetsgivaren för att företrädesrätten ska kunna göras gällande (27 § LAS).

Ett krav för att ha företrädesrätt till återanställning är att man har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. Här hade jag behövt mer information om arbetsplatsen och andra omständigheter för att komma till en närmare slutsats gällande detta krav.

Ett annat krav är att man som arbetstagare har varit anställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren. Detsamma gäller för arbetstagare som anställts för begränsad tid och som, på grund av arbetsbrist, inte fått fortsatt anställning. För säsongsanställda gäller det att de ska ha varit anställda i minst sex månader de senaste två åren har (25 § andra stycket LAS). Utifrån den information du angett i frågan verkar du ha uppfyllt detta krav.

Viktigt att framlyfta här är att företrädesrätt till återanställning gäller då arbetsgivaren nyanställer, om en arbetsgivare genomför omplaceringar eller befordringar går alltså de åtgärderna före.

Du kan läsa mer om företrädesrätt till återanställning här. Om du är fackligt ansluten rekommenderar jag dig även att du vänder dig till dem för ytterligare hjälp.

Om du känner dig osäker på hur du ska gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://www.lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?