Företrädesrätt till återanställning

Hej !

Vid uppsägning pga. arbetsbrist kan man ha rätt till företräde vid återanställning om man uppfyller vissa villkor.

Gäller företrädesrätt till återanställning även om arbetsgivaren gör en intern omplacering eller enbart om någon ny utifrån anställs i samma verksamhet.

MVH


Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Som du nämner kan man vid uppsägning på grund av arbetsbrist ha företrädesrätt till återanställning om man uppfyller vissa villkor. Detta framgår av 25 § Lag om anställningsskydd (LAS). Att tänka på är att 25 § LAS är semidispositiv, varför det kan finnas avvikande bestämmelser i kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen, 2 § 3 st LAS.

En förutsättning för att ha företrädesrätt till återanställning är att man har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. En annan förutsättning är att man som arbetstagare har varit anställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren. Detsamma gäller för arbetstagare som anställts för begränsad tid och som, på grund av arbetsbrist, inte fått fortsatt anställning. För säsongsanställda gäller det att de ska ha varit anställda i minst sex månader de senaste två åren har, 25 § 1 st LAS.

En arbetsgivare ska, i samband med en uppsägning, informera arbetstagaren om denne har företrädesrätt till återanställning eller inte samt om det krävs en anmälan för att kunna göra den gällande, 8 § 2 st och 16 § 2 st LAS. Arbetstagaren måste då anmäla anspråk på företrädesrätten till arbetsgivaren för att företrädesrätten ska kunna göras gällande, 27 § LAS.

Företrädesrätt till återanställning gäller då arbetsgivaren nyanställer, om en arbetsgivare genomför omplaceringar eller befordringar går alltså de åtgärderna före. Företrädesrätten gäller i 9 månader från det att anställningen upphör, 25 § 2 st LAS. Det är inom den driftenhet (= fysisk arbetsplats, exempelvis kontor eller butik) och det kollektivavtalsområde där arbetstagaren tidigare var anställd som arbetstagarens företrädesrätt till återanställning gäller, 25 § 3 st LAS. Företrädesrätten gäller dock alla anställningsformer och arbetstidsmått, en arbetstagare som varit tillsvidareanställd kan därmed ha företrädesrätt till en tidsbegränsad anställning och likaså kan en arbetstagare som varit tidsbegränsat anställd ha företrädesrätt till en tillsvidareanställning.

Sammanfattningsvis kan en arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist alltså ha företrädesrätt till återanställning, om denne uppfyller vissa villkor, när arbetsgivaren nyanställer. Om en arbetsgivare genomför omplaceringar eller befordringar går alltså de åtgärderna före företrädesrätten.


Hoppas du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda KeithRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”