FrågaKÖPRÄTTKöplagen16/10/2019

Företags rätt att häva köp från leverantör

Hej!

Om jag som företag köper en mängd varor av en leverantör dock så kommer de inte i det skick jag förväntat mig. Jag meddelar leverantören om problemet och de säger att de skickar en ny beställning till mig näta dag. Dock har jag ändrat mig angående köpet och vill häva det. Har jag rätt till att göra detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.

Din fråga är vad jag förstår att du vill häva ett köp som inte uppfyller dina förväntningar, men leverantören har redan skickat ett nytt parti som ersättning för det parti du inte var nöjd med. Du undrar om du kan med lagens backning istället häva köpet ensidigt.

Jag kommer i mitt svar att gå igenom varje steg numrerat så att du vet i vilken ordning du behöver kontrollera vad som är fallet.

1.Tillämplig lag

Du skriver i din fråga att du köpt varorna åt ett företags räkning. Det innebär att den tillämpliga lagen blir i detta fall den vanliga köplagen (1 § Köplagen). I fall där en konsument köper varor från en näringsidkare hade konsumentköplagen blivit aktuell istället, där många av de regler vi är vana vid till vardags kommer från. Därför kan köplagen ibland uppfattas som annorlunda eller ologisk i förhållande till det vi av vana förutsätter.

2.Avtalet går före lagen

Det första du behöver göra är att se om avtalet mellan dig och leverantören innehåller något som reglerar denna situation. Om det finns en sådan klausul är det den som gäller i första hand (3 § Köplagen). Vidare om ni brukar göra på ett visst sätt mellan er eller inom branschen så är det ni brukar göra som gäller.

3.Fastställa fel i varan

Du skriver att varorna inte lever upp till dina förväntningar. Följdfrågan blir då vad som står i avtalet om hur varan ska vara (17 § Köplagen). Om inget står ska varan uppfylla vissa krav som står i lagen. Varan ska…

"a/ …vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används,

b/ …vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning,

c/ …ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och

d/ …vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan

Om varan avviker från vad som föreskrivs eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig."

Alltså kan du hävda att varan är felaktig ifall dina förväntningar var befogade och de inte levdes upp till.

4.Vem bär ansvaret för felet?

Nästa steg är att se om felet uppstod när varan var under leverantörens ansvar. Om avlämnande hade skett innan felet uppstod är i lagens ögon leverantören fri från ansvar.

Varan transporterades till dig, vilket innebär att säljaren bär ansvaret om leverantören levererade inom samma ort, eller ett område där säljaren brukar leverera bär de ansvaret. Säljaren bär också ansvaret ifall de sköter sin egen leverans.

Om det som sagt ovan inte stämmer in blir de ansvarsfria när de lämnar varan till transport (7 § Köplagen).

5.Undersökningsplikt

Du har undersökt varan och upptäckt felet, vilket är ett viktigt steg i processen (31 § Köplagen).

6.Vad kan du kräva?

Det viktigaste i detta fall är att klaga till leverantören, reklamera, vilket du också har gjort. Om allt stämmer fram hit kan vi komma fram till vad som gäller i den situation du har beskrivit. Du har rätt att kräva omleverans, eller att varorna repareras (34 § Köplagen).

I det här skedet kan dock problem uppstå ur din synpunkt, eftersom säljaren har rätt att omleverera eller reparera varor (36 § Köplagen). Detta förutsätter dock att det kan ske utan att du förlorar pengar eller orsakar stora olägenheter för dig.

7.Rätt att häva

Om nu någon av undantagen i punkt 6 gäller för sig kan du häva köpet, men bara om varorna har ett väsentligt fel, dvs, är helt obrukbara. Annars har du rätt till prisavdrag.

Du har också rätt att häva köpet om säljaren har lurat dig avsiktligt, eller totalt struntat i att skydda varorna (39 § Köplagen).

Med vänlig hälsning

Adam NovakRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”