Förenklat tvistemål, s.k. "småmål"

FRÅGA
Vad är ett småmålsprocess? Och när är det vanligt att detta begrepp används?Verkar inte finnas så mycket information om detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett förenklat tvistemål i domstol kallas även för "småmål" i vardagligt tal. Begreppet förekommer i allmänna domstolar när två personer tvistar om ett belopp som uppenbart understiger hälften av prisbasbeloppet (22 500 kr år 2015), se 1 kap. 3d § rättegångsbalken. Parterna kan vara antingen privatpersoner (fysiska personer) eller företag (juridiska personer). Ett förenklat tvistemål medför att den förlorande parten inte behöver ersätta den vinnande partens kostnader i lika stor utsträckning. Du hittar en lista på sådant som den förlorande parten kan behöva ersätta, se 18 kap. 8 a § rättegångsbalken.

Med vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (227)
2020-10-08 Måste jag stå för rättegångskostnaderna (brottmål)?
2020-10-04 Kan man få ersättning för juridisk konsultation i FT-mål?
2020-09-27 missnöjd med offentlig försvarare
2020-09-27 Behöver jag betala något om min bot tas upp av domstol?

Alla besvarade frågor (85255)