Förenklat tvistemål och rättegångskostnader

Hej, jag har en fråga angående småmål (förenklat tvistemål). Gäller detta endast mellan två eller flera privatpersoner som har en mindre tvist, eller gäller det även mellan privatperson och företag? T.ex. om jag skulle ha en obetald skuld på ca 5 tusen till ett kreditbolag, och jag inte har betalat skulden och blivit kallad till tingsrätten; räknas detta då som småmål? Kan jag bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader i ett småmål?

Tack!

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga!

Ja, ett förenklat tvistemål kan gälla mellan en privatperson och ett företag och ja, du kan bli tvungen att ersätta motparten om du förlorar ett förenklat tvistemål.

I Rättegångsbalken 1:3d § definieras vad ett förenklat tvistemål är (småmål). Där föreskrivs det att ett förenklat tvistemål är ett tvistemål där parterna kan förlikas om frågan när den inte handlar om ett belopp som överstiger hälften av ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2014 uppgår till 44 400 kronor. I paragrafen finns det inga definitioner på vilka som kan vara parter i en sådan tvist. Däremot definieras i Rättegångsbalkens 11 kapitel vilka som kan vara parter i en rättegång och där omnämns förutom att var och en (privatpersoner) kan vara part, att även bolag kan vara det. Ett förenklat tvistemål omfattar alltså alla de som kan vara parter i en rättegång. Det viktiga är att den tvistiga summan inte överstiger ett halvt prisbasbelopp.

Angående rättegångskostnader så är huvudregeln i Rättegångsbalken att den förlorande parten i ett mål ska ersätta motparten, men som vanligt i juridiken är denna regel behäftad med flera undantag. Dock, så består den när det kommer till förenklade tvistemål. Om än i mindre omfattning än i normala tvistemål. I förenklade tvistemål åläggs den förlorande parten att ersätta den vinnande parten, om den har yrkat om det. Lagen uppställer en uttömmande lista över det som kan ingå i rättegångskostnader i ett förenklat tvistemål. Dessa kostnader kan innefatta:

- Rättslig rådgivning i högst en timme á 1242 kr exklusive moms.

- Ansökningsavgift för stämning á 450 kr.

- Resekostnader för part eller dess ombud om personlig inställelse inte föreskrivits – denna summa kan alltså variera.

- Vittnesbevisning – också en summa som kan variera, men vittnesmålets kostnader måste hur som helst stå i proportion till förhandlingen och den tvistiga saken.

- Översättning av handling – detta kan innefatta tolk eller liknande som krävts under förhandlingen.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”