FrågaPROCESSRÄTTRättegångskostnader30/11/2019

Förenklat tvistemål eller inte?

Hur beräknas det krävda beloppet med tanke på småmål, där gränsen går vid halva basbeloppet dvs 23 500 kr

kan man räkna in dröjsmålsräntan och kostnaden för stämningen?

Men vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Småmål, eller förenklade tvistemål som det också kallas, regleras i 1 kap 3 d § Rättegångsbalken. Av lagrummet följer att reglerna tillämpas om värdet av ditt yrkande uppenbart inte överstiger hälften av ett prisbasbelopp. Det innebär alltså att kostnad för dröjsmålsräntan och kostnaden för stämningen ska räknas in (samt eventuella andra kostnadsanspråk du har).

Med vänlig hälsning,

Erik Hellem AnderssonRådgivare