Förenklat tvistemål eller inte?

FRÅGA
Hur beräknas det krävda beloppet med tanke på småmål, där gränsen går vid halva basbeloppet dvs 23 500 krkan man räkna in dröjsmålsräntan och kostnaden för stämningen?Men vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Småmål, eller förenklade tvistemål som det också kallas, regleras i 1 kap 3 d § Rättegångsbalken. Av lagrummet följer att reglerna tillämpas om värdet av ditt yrkande uppenbart inte överstiger hälften av ett prisbasbelopp. Det innebär alltså att kostnad för dröjsmålsräntan och kostnaden för stämningen ska räknas in (samt eventuella andra kostnadsanspråk du har).

Med vänlig hälsning,

Erik Hellem Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (211)
2020-05-10 Hur fördelas rättegångskostnaderna om man vinner en rättegång?
2020-05-07 Vad ingår i rättegångskostnaderna och vad sker om min motpart inte kan betala mina rättegångskostnader?
2020-03-31 Vem betalar rättegångskostnaderna?
2020-03-09 Vad skulle en domstolsprocess kosta mig?

Alla besvarade frågor (80266)