FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt21/07/2013

Förenklat tvistemål

Kan fråga om avtalsbrott, där avtalet avser egendom under ett halvt prisbasbelopp, handläggas så som "småmål"? Behöver man framställa detta särskilt till tingsrätten att man vill att det handläggs som småmål?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Fråga om avtalsbrott rörande avtal som avser egendom med ett värde under ett halvt prisbasbelopp kan handläggas som ett förenklat tvistemål, i enlighet med RB 1 kap. 3d §. Det är dock primärt två olika krav som måste vara uppfyllda. Dels så är värdet av vad som yrkas avgörande och dels så skall ordinära processuella regler om en av parterna yrkar att de allmänna reglerna skall tillämpas och  gör sannolikt att tvisten antingen rör ett högre värde eller att utgången annars är av synnerlig betydelse för bedömningen av andra föreliggande rättsförhållanden, RB 1 kap. 3d § st. 2. Dessutom måste det röra sig om ett dispositivt tvistemål, dvs förlikning om saken måste vara tillåten.

Det avgörande om tvisten skall handläggas i enlighet med allmänna regler eller som ett sk. förenklat tvistemål är alltså hur yrkandet utformas, och på så sätt behöver värdet på den egendom som det berörda avtalet avser inte nödvändigtvis vara det centrala.

Reglerna i RB om förenklade tvistemål är tvingande för domstolen, dvs om ett yrkande beloppsmässigt understiger ett halvt basbelopp så skall tvisten handläggas som ett förenklat tvistemål. Som part behöver du alltså inte särskilt yrka på handläggning som förenklat tvistemål.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo