Föreligger sekretess om man är part i ärende?

2020-05-04 i Sekretess
FRÅGA
Har varit avstängd kommunen .under utredningen . Ord står mot ord . Blir omplacerad nu , för min och kollegornas arbetsmiljö . Har jag rätt att få ut , läsa utredningen ? Eller är det sekretess ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du varit under utredning är du part i utredningsärende. Som part har man alltid rätt att ta del av allt material som tillförts ärendet, såvida det inte föreligger begränsningar pga sekretess (10 § förvaltningslagen).

Föreligger sekretess i ditt fall?

På grund av din partsställning gäller dock sekretessen inte mot dig, förutsatt att det inte är av synnerlig vikt för att skydda någon annan att det inte lämnas ut. Om utredningen omfattar en händelse av känslig karaktär så kan det leda till du inte kan begära ut utredningen (10 kapitlet 3 § offentlighet- och sekretesslagen). För att jag ska kunna ge ett rakt svar om du kan begära ut utredningen hade jag behövt veta mer omständigheter kring utredningen. Men du kommer troligen kunna begära ut den.

Oavsett om ärendet är belagt med sekretess har du rätt att ta del av det beslut som tagits i ärendet (10 kapitlet 3 § stycke 2 offentlighet- och sekretesslagen). Med tanke på att du skriver att du blivit omplacerad misstänker jag därför att ärendet är avslutat. Du har därmed rätt att begära ut beslutet, vilket kommer innehålla en motivering av skälet för din omplacering (32 § förvaltningslagen).

Sammanfattning

Du har rätt att begära ut utredningen. Därefter får kommunen göra en bedömning om den omfattas av sekretess (vilket den troligtvis inte gör, då du har rätt till partsinsyn). Oavsett så har du rätt att få ta del av beslutet och den motivering som finns för beslutet. Sekretess föreligger alltså sannolikt inte.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (225)
2020-09-30 Är socialtjänstens journaler offentliga handlingar?
2020-09-30 Vem får och kan begära ut ett utdrag från belastningsregistret?
2020-09-28 Råder det sekretess kring dödsorsak?
2020-09-19 Sekretess hos uppgifter om en själv?

Alla besvarade frågor (85294)