FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/08/2019

Föreligger reklamationsrätt när fel i tjänst beror på köparen?

Vi är ett företag som utfört ett arbete till ett annat företag. Vi blev anlitade att foliera en racerbil.

*när vi kom va bilen i så dåligt skick. Underarbetet va inte utfört enl ök (spackling,slipning osv. Vi fick återkomma dagen därpå så de skulle kunna återgärda bristerna.

* dagen därpå kvarstog bristerna men de sa vi ändå skulle köra på och foliera. Vi meddela att vi lämnar inga garantier eller ansvar på hur folien håller då underarbetet är a och 0.

*vi visade alla fel under tiden vi foliera samt tog foto och dokumentera. Trots påvisade fel skulle vi fortsätta foliera enl dem.

* särskilt kofångaren var extrem där släppte underfärgen bara man nudda med vinylen. Vilket vi visade. Vi rekomenddera de även att lacka den istället men vi skulle fortsätta. Ännu en gång påpeka vi att vi lämnar inga garantier på hur detta håller pga underarbete.

* nu 4 månader efter hör kunden av sig och säger folieringen börjat släppa vid kofångare. Jag meddrlar direkt att de antagligen är pga att deras färg undertill släpper och då kan inte vinylen sitta kvar.

*vi åker dit och kunden drar upp folieringen där de släppt och mycket riktigt sitter där svart färg från kofångaren i vinylen.

* kunden säger de vill reklamera då de släppt

*medan vi anser vi verkligen gjort allt från början för att upplysa kund om att inga garantier eller ansvar lämnas från vår sida om de skulle släppa då bilen var i så dåligt skick. De va införstådda med detta och sa vi skulle montera ändå.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom att det inte finns någon uttrycklig lag som reglerar köp av tjänst mellan två näringsidkare, blir avtalet mellan er avgörande. I det fall avtalet inte omfattar en viss situation får köplagen användas som vägledning med stor försiktighet, då lagen egentligen bara är tillämplig vid köp av lös egendom.

Vad gäller vid fel i tjänst?

Inledningsvis kan det konstateras företag frivilligt får välja att lämna garanti. I ditt fall blir det alltså ingen garantifråga, utan snarare en fråga om det föreligger ett fel i tjänsten. Som tidigare nämnt är ert avtal avgörande vid bedömningen av hur olika situationer ska hanteras. Jag utgår i mitt svar från att ert avtal inte reglerar hur fel i folieringstjänsten ska hanteras.

Om avtalet inte reglerar situationen får köplagen användas som vägledning. Enligt 30 § köplagen får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd vid felaktig vara. Detta förutsätter dock att felet inte beror på köparen eller något förhållande på dennes sida. I ditt fall skulle det alltså vara rimligt att hävda att felet i folieringstjänsten berott på köparen, i och med att köparen insisterat att folieringen skulle ske trots de risker som påpekats. Då felet antagligen berott på köparen har köparens rätt att t.ex. få felet avhjälpt bortfallit.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare