Föreligger rätt till semesterlön vid sjukskrivning?

FRÅGA
Hej! Tycker att semesterlagen är så luddig fattar inte vad dom menar. Jag har varit sjukskriven i 2 år och 1 månad och har fått sluta mitt jobb pga arbetsbrist jag blev sjukskriven i Februari 2017 och den sommaren fick jag ut min intjänade semester i pengar. Nu undrar jag om jag har rätt till ytterligare 180 dagar som det står i lagen? Vore tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag kommer i mitt svar att utgå från att du undrar om du har rätt till semesterlön under tiden du har varit sjukskriven.

Enligt 17 § semesterlagen är frånvaro från arbete på grund av sjukdom semesterlönegrundande om frånvaron inte överstigit 180 dagar under intjänandeåret. Tiden mellan 1 april till 31 mars påföljande år kallas för semesterår. Motsvarande period närmast innan semesteråret kallas intjänandeår (3 § semesterlagen). Detta innebär i ditt fall att du inte får ha varit frånvarande från arbetet i över 180 dagar under perioden 1 april - 31 mars närmast före ditt semesterår.

Jag tolkar din fråga som att du från februari 2017 varit helt frånvarande från ditt arbete. Det innebär därmed att intjänandeåren 1 april 2017 - 31 mars 2018 respektive 1 april 2018 - 31 mars 2019 inte har varit semesterlönegrundande för dig.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (275)
2019-09-21 Hur mycket semestersättning har man rätt till under sjukskrivning?
2019-09-17 Har jag rätt till semesterersättning?
2019-09-15 Får arbetsgivaren bara in semestertillägget i lönen?
2019-08-26 Har jag rätt till semesterersättning?

Alla besvarade frågor (73809)