FrågaKÖPRÄTTKöplagen31/08/2019

Föreligger rätt att häva köpet om avhjälpande inte löser felet?

Min restaurang köpte i maj månad 2019 en ny frys från ett annat företag som säljer restaurangvaror. Frysen fungerade inte vid leverans och företaget skickade dit en tekniker som lagade felet. Teknikern sa då att risken var stor att frysen skulle gå sönder igen, att kompressorn kunde ha skadats. Säljaren försäkrade oss om att vi inte behövde oroa oss. I slutet av juni gick frysen sönder. Den kunde inte hålla kyla och gick upp i temperatur. Vi fick kasta allt vi hade i den. Säljaren tar in frysen för lagning och de lämnar tillbaka den och säger att felet är fixat. Nu gick frysen sönder igen i söndags den 18: augusti. Vi fick återigen slänga allt vi hade i den. Vi vill nu häva köpet för vi litar inte så att de kan laga frysen, vi vill heller inte ha en ny frys från dem för vi litar inte på dem som företag längre. Har vi rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka?

Otroligt tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör ett köp mellan två näringsidkare vilket aktualiserar köplagens regler. Jag kommer i mitt svar att utgå från att det rör sig om samma fel med frysen under de tre tidpunkterna du nämner.

Föreligger rätt att häva köpet?

Det är inledningsvis klart att ett fel i varan (frysen) förelegat, vilket säljaren har försökt avhjälpa. Enligt 34 § köplagen har en köpare rätt att begära avhjälpande utan kostnad, vilket ni verkar ha gjort två gånger. Nu vill ni häva köpet. Säljaren har dock rätt att på egen hand avhjälpa felet utan att köparen begärt det, om det bl.a. kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen (36 § köplagen). I ert fall är det möjligt att säljaren kommer försöka vilja avhjälpa felet ännu en gång, på egen hand. Detta kan dock utgöra en väsentlig olägenhet för er som köpare då felets art medför att ett avhjälpande inte i längden håller. Avhjälpande av felet kan därmed nu vara uteslutet.

Eftersom att avhjälpande är uteslutet föreligger en möjlighet för er att begära prisavdrag eller hävning av köpet (37 § köplagen). För att köpet ska kunna hävas krävs att felet innebär ett avtalsbrott som är av väsentlig betydelse för er som köpare, och att säljaren borde ha insett detta (39 § köplagen). Eftersom att felet utgjort en icke-fungerande vara är det rimligt att anta att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för er. För att kunna häva köpet krävs vidare också att ni som köpare avger en särskild reklamation avseende hävningen, inom skälig tid efter det att det stått klart att avhjälpande inte kan ske.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”