Föreligger muntligt avtal?

2017-10-18 i Anbud och accept
FRÅGA
I en bostadsrättsförening har styrelsen under en tid, ca. 2 år låtit föreningens förtroendevalda revisorer nyttja en mindre lokal ca. 9 kvadrat som revisionsrum. Styrelsen har låtit revisorerna kvittera ut nycklar till lokalen i fråga. Endast revisorerna har åtkomst.Det faktum att styrelsen har tillhandahållit revisorerna explicit, nycklar till lokalen i fråga skulle jag påstå verifierar att muntligt avtal om förhållandet gäller.Rätt eller fel?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga att döma så tyder omständigheterna på att det föreligger ett muntligt avtal, innehållandes rätt för revisorerna att hyra rummet. Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt avtal. Avtal ingås mellan två parter enligt anbud-accept-modellen. Först ger en person ett anbud, motparten kan därefter acceptera eller avböja. I det fall motparten tackar ja till anbudet, har denne accepterat detta. Efter att både anbud och accept ägt rum, föreligger ett bindande avtal.

I de fall det gäller hyra av lägenhet/rum, finns det inte några särskilda formkrav för att avtal ska kunna ingås (som det gör för exempelvis köp av fastighet). Ett skriftligt avtal för hyra av lägenhet/rum, krävs endast om någon av parterna begär att avtalet ska vara skriftligt (12 kap. 2 § jordabalken).

Nackdelen med muntliga avtal, är att de är svåra att bevisa i de fall tvist uppstår. Finns vittnen som närvarat, eller om det muntliga avtalet spelats in, kan man dock såklart bevisa avtalet.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (342)
2021-08-31 Slutande av avtal
2021-08-19 Vad krävs för att något ska räknas som en tyst accept?
2021-07-31 Har leverantören rätt till att höja priset i efterhand?
2021-07-30 Ändring av pris efter orderbekräftelse

Alla besvarade frågor (95858)