Föreligger hyresavtal?

Min far är delägare i en lantbruks och skogsfastighet. Han har bott i boningshuset men bara på nedrevåningen efter som hans far och mor tidigar bott där. Hans farbror äger hälften av hemmanet fram tills 1996 då han överlåter det till sin dotter. Hon började då genast bråka om hyra för den tid som min pappa bott i huset. Det fanns inget skriftligt avtal mellan farbrodern och min far angående hyra men min pappa har skött om gården och lantbruket. 1998 avled farbrodern och bouppteckning gjordes men det fanns då inget krav därifrån om någon tidigare hyresskuld. Min fråga är har hon rätt att begära retroaktiv hyra? I så fall hur skall detta krav se ut skriftligt? Hur många år tillbaka kan man begära en hyresskuld utan att ha något hyreskontrakt skrivet? Det har nu gått 13 år och vi skulle behöva få detta avklarat en gång för alla. Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.

Av allt att döma låter det inte som att din far haft ett hyresavtal överhuvudtaget med din farbror. För att ett hyresavtal skall föreligga i juridisk mening finns det två krav, rekvisit:
1. Upplåtelse av hus eller del av hus
2. Mot ersättning

Eftersom din far inte har betalat någon ersättning för att bo i huset föreligger således inget hyresavtal. Det finns helt enkelt inget avtal att bråka om. 

Däremot vill jag tillägga en sak som är av vikt: Om det är så att din far jobbat på jordbruket och att detta arbete utgör själva ersättningen - då föreligger ett hyresavtal. Men då måste det verkligen vara så att hans arbete på gården är just och exakt ersättningen för att få bo i huset. Men då han var delägare har jag svårt att se att hans arbete berodde på själva boendesituationen. 

Om ni skulle komma fram till att hans arbete är ersättning för själva nyttjandet av bostaden finns det en speciell bestämmelse om preskription i jordabalken. Enligt 12 kap. 61§ jordabalken måste ett fordringsanspråk riktas inom 2 år från det att hyresgästen lämnat sin bostad. Om han eller hon fortfarande bor kvar gäller vanlig preskriptionstid om tio år enligt 2§ preskriptionslagen.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning