Föreligger hävningsgrund?

Köpte min Dator på Medimarkt för 1 år sen, efter ca 6 mån fick jag lämna in den på Service och fick Moderkort och Tangentbord utbytt i Juni i år 2015. Fick problem med laddningen och plötsliga avstängningar efter den Servicen. Lämnade nyligen in den och fick tillbaka den efter en vecka, nu hade dom även bytt hårddisken.

Efter en dag så upptäcker jag att Datorn hade samma problem med laddningen, Alltså felet var inte löst.

Har ringt runt som en galning i dag och fick slutligen svar via mail enligt nedan.

** Först och främst vill vi påpeka att det är väldigt tråkigt att ni nu fått problem igen och tvingas åka fram och tillbaka från Lilla Edet. Självklart kommer vi att ersätta er för framtida resor om dessa görs via billigast möjliga alternativ.

Gällande datorn kommer vi att behöva skicka den till verkstaden för åtgärd. Vi kan försöka driva ärendet som en reklamation men troligen kommer datorn att repareras även denna gång då den varit inskickad två gånger och då för olika fel. Felet kan då ej räknas som bestående.

Om sådan finns vid inlämning kommer ni naturligtvis att erbjudas låneprodukt för den tid ni är utan er egna dator. **

Vad gäller får jag reklamera den ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Varan måste anses inneha fel enligt 16 § KKL (konsumentköplagen) då varan inte motsvarar dina, befogade, förväntningar. I första hand har du rätt att kräva reparation eller utbyte av varan enligt 22-23 §§ KKL se även 20a § och 26 § KKL.
Säljaren har i princip rätt att välja mellan antingen reparation eller omleverans, så länge det kan ske inom rimlig tid och utan väsentlig olägenhet för kunden. Vid denna bedömningen ser man till vilken typ av vara det är (en dator) liksom vilken betydelse den har för dig (användningen). Enligt fall hos allmänna reklamationsnämnden (ARN) brukar säljaren få två chanser på sig att reparera en felaktig vara. Vid denna bedömning måste man dock se till hur pass väsentlig kundens olägenhet är. Att bli erbjuden låneexemplar är en sådan omständighet som förmildrar olägenheten.

I ditt fall anser jag ändå att hävningsgrund bör föreligga. Även om det varit olika problem du haft med varan så bryter detta ert avtal om en felfri dator, se 28-29 §§ KKL. Även om du blir erbjuden en lånedator är det tredje gången det uppstår fel på varan. Trots att felen inte är "bestående" (dvs samma problem) så har de uppstått och har lett till väsentlig olägenhet för er. Felen är av väsentlig betydelse och därmed har du rätt att häva köpet. Man ska beakta säljarens kostnader och att deras kostnader kan hållas nere genom att tex avhjälpande sker istället för hävning men med tanke på de fel och brister på datorn som uppstått under bara ett års tid talar detta mycket starkt för hävningsgrund. Säljaren har inte hållit sin del av avtalet om en felfri vara. Felen/felet är väsentliga och därmed föreligger grund för hävning. Väsentlighet föreligger alltså eftersom att du upprepade gånger försökt avhjälpa felen men dessa antingen inte avhjälpts eller nya fel har uppstått. Vill inte företaget ge med sig så rekommenderar jag dig att höra om ARN kan hjälpa dig!

KKL hittar du https://lagen.nu/1990:932.

Stå på dig och lycka till!


Gabriella LundqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”