Föreligger ett avtal och är tjänsten gratis?

Hej, Jag har fråga gällande arbete som en privatperson (personen äger en firma) har erbjudit att utföra utan vederlag och sedan ändrat sig och vill ha betalt istället medan motparten påstår att det inte föreligger något avtal och att den första parten har erbjudit att utföra arbetet som tack för hjälp som motparten har gjort. Vad gäller i sådana situationer vilka typer av principer finns och vilka typer av frågeställningar kan man ställa till resp. part för att klargöra tvisten? 

Lawline svarar

Hej!

Vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det undrar du hur tvisten mellan dessa personer kan lösas.

Den första frågan som ska ställas är om ett avtal har ingåtts mellan parterna

Den första frågan som ska besvaras är om det föreligger ett avtal eller inte. Huvudregeln är att om det inte finns ett avtal finns det heller inte en förpliktelse, ingen av parterna är skyldiga att göra något. Det finns regler om när det anses att ett avtal har slutits men dessa regler behöver inte ha följts för att det ska finnas ett bindande avtal. Muntliga avtal är bindande i Sverige.

Det som är det huvudsakliga är parterna på ett objektivt sätt ska ha betett sig på ett sätt som talar för att avtal föreligger. Att deras beteende är objektivt betyder att det inte spelar någon roll med vad de faktiskt menade utan vad deras beteende ger för uttryck. 

Mycket i avtalsrätten beror på kontext vilket gör det svårt att bedöma utan att veta mycket av situationen. Vad som spelar roll här mellan dessa två personer är vad exakt de har pratat om och hur det de har sagt går att uppfatta. 

Exempelvis kan firmapersonens uttalande såsom “jag är skyldig dig för att du gjorde x åt mig, låt mig göra y” antyda att firmapersonen inte kräver någon form av ersättning och att tjänsten är en motprestationen för det den andra personen.


Låt säga att det föreligger ett avtal

Låt säga att det föreligger ett avtal genom att firmapersonen har erbjudit tjänsten gratis och den andra personen accepterade. Att firmapersonen sen ändrar sig och vill ha betalt kräver att den andra personen accepterar att den tar betalt. Personen behöver inte uttryckligen säga “visst, jag betalar dig”. Det kan vara så att firmapersonen säger “jag ändrade mig, jag vill ha betalt”. Istället för att svara på det säger den andra personen “kommer du över klockan 11:00 för att utföra tjänsten?” Att den inte ifrågasätter firmapersonens förfrågan talar för att den har tyst gått med på att betala.


Om det inte finns ett avtal men firmapersonen utför tjänsten och kräver därefter betalt

Låt säga att det inte finns ett avtal men firmapersonen utför tjänsten och kräver därefter betalt. Utgångspunkten är att den andra personen inte behöver betala. Undantaget till det är principen om negotiorum gestio. För att firmapersonen ska bli betald för den utförda tjänsten krävs det att tjänsten görs i den andra personens intresse samt att det var ett sådant nödläge att det inte fanns tid att fråga personen. 

Exempel på sådana tjänster utan uppdrag kan vara att grannen släcker elden på ditt brinnande hus men hans vattenslang går sönder. Då har grannen rätt till ersättning för hans trasiga slang. 

Det kräver mycket för att uppdraget ska ersättas om inte avtal finns. Då firmapersonen och den andra personen har haft tid att prata om tjänsten, får jag anta att tjänsten inte är brådskande att utföra. Det betyder att firmapersonen med stor sannolikhet inte kan kräva ersättning på den grunden. 


Sammanfattning: Kontexten spelar stor roll i bedömningen om det finns ett avtal eller inte. Om det inte finns ett avtal är ingen skyldig till att göra något. Huvudregeln är att den som påstår att ett avtal finns måste bevisa det. Om det nu finns ett avtal, skulle det även behövas att den andra personen på något sätt går med på att tjänsten ska göras för en ersättning. Helt enkelt har firmapersonen uppförsbacke för att få ersättning för tjänsten även om det föreligger ett avtal. 

Jag hoppas att jag kunde vara till hjälp!
Med vänliga hälsningar,

Olivia SjöströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Muntliga avtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000