Föreligger bundenhet vid förfrågan om hyreskontrakt?

2020-05-31 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej!Jag fick ett erbjudande av en hyreslägenhet förstahandskontrakt, dom skickade hyreskontraktet till mig 2st som den andra skulle skickas till baka till hyresvärden, men jag har inte skrivit under och jag har båda kontraktet själv, hyres tiden skulle börja gälla den 2020-07-01 nu undrar jag om jag ska betala in 3 månads uppsägning fast kontrktet inte har börjat gälla ens?. Jag skulle vilja ångra att börja hyra lägenheten.Hoppas på svar.HälsningarB.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida det föreligger ett giltigt kontrakt mellan dig och hyresvärden och vad som gäller kring uppsägning

Är du bunden av en förfrågan om ny hyreslägenhet?
Enligt 12 kap. 2 § Jordabalk (hädanefter JB) ska ett skriftligt avtal upprättas mellan hyresvärden och hyresgästen om en av parterna kräver det. Detta kan ske formlöst, vilket innebär att ingen speciell formalia måste uppnås för att hyreskontraktet ska anses som giltigt. Genom att hyresvärden har skickat hyreskontrakt till dig, där det framgår att du har blivit lovad lägenheten skriftlig kan det anses som ett anbud till avtal enligt 1 § i Avtalslagen.

Beroende på hur du svarar så är det att anse som accept eller oren accept (nekande). Eftersom du har valt att inte skriva under avtalet vill jag anse det som att du har nekat förfrågan om hyreslägenhet och därmed inte bundit upp dig på varken något hyreskontrakt eller ny hyreslägenhet. Det innebär således att du inte är bunden av att ta över hyreslägenheten. Eftersom du inte har skrivit under något hyreskontrakt så har du ingen hyreslägenhet att säga upp och således har du ingen uppsägningstid, vilket framgår av 12 kap. 4 § JB då det krävs att du har ett hyresavtal med hyreslägenhet att säga upp för att en uppsägningstid ska börja gälla.

Har du däremot utfäst tidigare att du är intresserad av att hyra lägenheten (anbud) och hyresvärden skickar kontrakten efter din utfästelse(accept), så kan det däremot anses som ett giltigt bindande avtal. Det kan innebära att du kan bli skyldig till att betala hyra om inte du kan komma överens med hyresvärden om annat. Detta har du dock inte gjort gällande i din fråga men jag vill ändå informera dig om vad som gäller.

Sammanfattning
Då du inte skrivit under något hyreskontrakt vill jag anse att du inte är bunden av att hyresvärden har skickat en förfrågan om ny hyreslägenhet till dig. Du är inte heller bunden till att betala någon hyra för denna lägenhet. Detta gäller förutsatt att du inte har uttryckt tidigare anbud för lägenheten.

Det jag rekommenderar dig att göra är att höra av dig till hyresvärden och informera denne att du inte tänker skriva under det nya hyreskontraktet och att du inte längre är intresserad av att hyra lägenheten.

Edessa Barmousa Altun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (311)
2020-12-31 Är jag bunden av mitt anbud, trots att jag får ett bättre erbjudande av någon annan?
2020-12-30 Kan jag få tillbaka handpenning pga ånger?
2020-12-24 Avtalsbundenhet, vad gäller?
2020-12-23 När ingår man avtal?

Alla besvarade frågor (88465)