Föreligger återanställningsrätt om företaget ändrar ägare?

FRÅGA
Hej!Jag har köpt ett företag och vill anställa en person. Problemet är att förre ägaren har sagt upp en anställpga den arbetsbrist som rådde då. Är jag skyldig att återställa denna person eller kan jag anställa någon annan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Huvudregeln inom arbetsrätten är att arbetsgivaren har en fri anställningsrätt. Denna rättighet tillkommer arbetsgivaren via arbetsledningsrätten och innebär att en arbetsgivare i princip har rätt att ställa upp vilka anställningsvillkor som helst och anställa vem hon eller han önskar. Denna rättighet kan emellertid begränsas genom lag eller avtal.

Rätten till återanställning regleras i lagen (1982:80) om anställningsskydd 25-27 §§.

Det kan vara möjligt att en före detta arbetstagare genom företrädesrätten har rätt till återanställning om:
- arbetstagarens tidigare anställning har upphört på grund av arbetsbrist,
- arbetstagaren har arbetat hos arbetsgivaren minst 12 månader under tre år,
- arbetstagaren har anmält anspråk på återanställning,
- arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för arbetet,
- arbetstagaren godtar det första skäliga erbjudandet,
- det gäller en nyanställning inom nio månader från det att arbetstagarens anställning upphörde,
- det gäller samma driftsenhet (företag) och avtalsområde (tjänst).

Rätten till återanställning gäller alla anställningsformer och arbetstidsmått. Även om företaget byter ägare under tiden som återanställningsrätten gäller, så har den uppsagde återanställningsrätt hos den nya arbetsgivaren. Detta innebär att den nya arbetsgivaren måste prioritera gamla arbetstagare som har rätt till återanställning.

Kontrollera gärna om det finns ett centralt kollektivavtal inom din verksamhet som föreskriver att något annat än det som anges i lagen om anställningsskydd 25-27 §§ ska gälla.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (711)
2021-01-14 Arbeta övertid utan lön?
2020-12-31 Min arbetsgivare har inte betalat ut lön
2020-12-16 Arbetssökandes rätt att begära ut meriter
2020-12-11 När arbetsgivare inte betalar ut full lön

Alla besvarade frågor (88076)