Fördröjning på s.k. hyvling

FRÅGA
HejOm en arbetsgivare vill “hyvla" timmar på personalen är han då tvingad att betala full lön under en period/uppsägningstid eller träder de nya timmarna in direkt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att en uppsägningstid skall inträda krävs att en uppsägning har skett. Uppsägning är ett avslut av anställning med tillhörande uppsägningstid.

Denna fråga kräver lite förklaring. Om du bara vill ha ett snabbt svar på din fråga finns det i slutet.

Är "hyvling" samma sak som "partiell uppsägning"?

Enl. Arbetsdomstolens domar AD 2016 nr. 69 och AD 2012 nr. 16 är hyvling inte likställbart med partiell uppsägning. Eftersom hyvling är ett alternativ i som erbjuds med det specifika syftet att undvika uppsägningar pga. arbetsbrist ses de istället som omplaceringar enl. 7 § LAS 2 stycket. Denna regel sätter ner i ord det som inom arbetsrätten kallas för Ultima-ratio-principen. Den innebär att en uppsägning är bara skälig om inget annat kunde göras för att åtgärda grunden för uppsägningen.

Hyvling är alltså inte någon form av uppsägning utan en omplacering.

Fördröjning av hyvlingen inträde

Eftersom hyvlingen inte utgör en uppsägning kan effekten inträda omedelbart. Detta beror på att omplaceringar inte aktualiserar reglerna om uppsägningstid enl. 11 § LAS

Det korta svaret

Arbetstagaren behöver inte fördröja hyvling av arbetstimmar, utan kan ta dem direkt, så länge han följer reglerna om schema i Arbetstidslagen.

Jag hoppa du har fått svar på dina frågor. Om du har fler hjälper vi dig gärna även i framtiden.

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?