Fördelning av samboegendom

FRÅGA
Hur görs fördelning av samboegendom
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Sambolagen reglerar vem som har rätt till vad i en separation. Enligt 8 § i sambolagen ska en bodelning göras vid en separation. I det gemensamma bohaget ingår den gemensamma bostaden och egendom som förvärvats för gemensam användning, det framgår av 3 §. I 4 § kan utläsas vad som inte ingår i samboegendomen.

Bodelning ska begäras av någon av samborna senast ett år efter att förhållandet upphört, 8 §. Det första som görs är att andelarna i samboegendomen beräknas, skulderna ska avräknas. Det som återstår ska summeras och delas lika mellan samborna. Det framgår av 12, 13 och 14 §§.

I 15, 16 och 17 §§ stadgas vad som gäller om den ena sambon borde få lite mer på sin lott på grund av ekonomiska skäl och hur avräkning kan ske för den som får rätt till bostaden, genom att bäst behöva den.

Om samborna inte kan enas i bodelningen ska en ansökan göras till tingsrätten som utser en bodelningsförättare. Det framgår av 17 kap. 1 § äktenskapsbalken som även ska gälla för sambor enligt 26 § sambolagen. Om någon av er blir missnöjd med bodelningsförrättarens beslut kan denne klandra det inom fyra veckor, se 17 kap. 8 § 2 st. äktenskapsbalken. Om talan inte väcks inom den tiden, är talan förlorad för den sambon.

Hoppas du är nöjd med svaret, annars är du välkommen att vända dig till någon av våra betaltjänster!

Vänliga hälsningar,

Greta Apelman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2759)
2020-10-25 Bodelning mellan sambor - bostad och bohag
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?

Alla besvarade frågor (85407)