Fördelning av reparationskostnader vid servitut

2016-06-26 i Servitut
FRÅGA
Om man har servitut på vatten från en granne,ska man vara med o betala för reparationer som vattenpump o dylikt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns olika sätt på vilket ett servitut kan bildas. Det kan skapas genom ett skriftligt avtal mellan två fastighetsägare (avtalsservitut) vilket regleras i 7 och 14 kap. i Jordabalken (JB) (här) och (här) eller genom att en myndighet, i regel Lantmäteriet, skriver in ett servitut i fastighetsregistret, enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) (här) oberoende av om parterna inte är överens (officialservitut). Ett servitut kan även bildas genom expropriation enligt expropriationslagen (1972:719) (här).

Jag antar att servitutet i detta fall bygger på avtal. Möjligtvis finns det då reglerat i servitutsavtalet hur kostnadsfördelningen ska ske vid reparationer.

Det kan vara bra att känna till att i 14 kap. 6 § JB (här) regleras att den härskande fastigheten (den fastighet som har en rättighet i annan fastighet) inte kan förfara på sådant sätt att den tjänande fastigheten (den fastighet som upplåter en rättighet till någon annan fastighet) betungas mer än nödvändigt. Den härskande fastighetens ägare ska även se till att skada eller olägenhet inte onödigtvis vållas. Med detta sagt torde lagrummet tolkas så att det även gäller ekonomisk skada, oaktat om detta avtalats om eller inte. Alltså borde ansvaret gällande kostnader för reparationer delas på.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (262)
2020-09-18 Hur ändrar jag ett servitut som är felmärkt på kartan?
2020-09-12 Hur skriver man ett giltigt avtalsservitut?
2020-08-30 Tjänande fastighetens rättigheter vid servitut?
2020-08-27 Utgör bryggan vi har servitut för fastighetstillbehör till vår fastighet?

Alla besvarade frågor (84351)