Fördelning av kostnader vid asymmetriskt samägande

2016-05-31 i Samägandeavtal
FRÅGA
Jag äger 20% av en fastighet och min bror 80%. Hur ska löpande kostnader och kostnader för underhåll fördelas enligt lagen? Samägandeavtal saknas.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då det gäller en samägd fastighet är samägandelagen tillämplig. Enligt 1 § ska delägarna anses äga lika stora delar i fastigheten om inget annat kan visas. I detta fall verkar det dock som att ni kan visa på ett asymmetriskt ägarförhållande, där du äger 20% och din bror 80% av fastigheten.

Vidare så stadgar 15 § att delägarna, i förhållande till sin lott, ska dela på kostnader som är hänförliga till förvaltningen av egendomen (i detta fall fastigheten). Detta förutsätter dock att samtliga delägare har samtyckt till åtgärderna, med undantag för åtgärder som är så pass brådskande att de "ej tål uppskov", se 2 §. Detta kan t.ex. röra en vattenläcka som snabbt måste åtgärdas. För sådana nödvändiga och brådskande åtgärder bör alltså den som lagt ut kostnaderna kunna kräva ersättning oberoende av övriga delägares samtycke till åtgärderna i fråga.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att ni ska dela på kostnaderna i förhållande till er ägarandel. Du ska alltså stå för 20% av kostnaderna, medan din bror ska stå för 80% av kostnaderna.

Vänligen,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll