Fördelning av kostnader och nyttjanderätt i stuga mellan delägare

2020-02-09 i Samägandeavtal
FRÅGA
hej,jag ær delægare till en stuga i Sverige ( jag bor i Norge)vad sæger svensk lag om førdelning av kostnader och nyttjanderætt mellan delægare? Det finns inget avtal om dette mellan delægarna, Stugan ær ett arv från våra førældrar.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samäganderättslagen reglerar situationen

Eftersom ni inte har något avtal som reglerar hur ni ska dela upp kostnader och nyttjanderätt mellan er delägare, så är det samäganderättslagens regler som gäller. Samäganderättslagen är en lag som reglerar just samägande av egendom i de fall där samäganderättsavtal saknas. Jag kommer här nedan redogöra för vad lagen säger i de situationer du funderar kring.

Storleken på era lotter

Du nämner inte i din fråga hur många delägare ni är och ifall varje delägare äger lika stor del i stugan, eller om någon äger en större del än de andra. Utgångspunkten enligt samäganderättslagen är att lotterna fördelas lika efter antalet delägare (1 § samäganderättslagen). Detta innebär att är ni två delägare blir alltså era lotter ½ var, är ni fyra delägare blir era lotter ¼ var och så vidare. Denna regel gäller så länge inget annat framgår. Kan däremot något annat förhållande visas (exempelvis att det framgår av ett testamente att ni ärver olika stora delar) gäller detta framför utgångspunkten i 1 §. Exempelvis; om ni är två syskon och det ena ärvt ¼ av stugan, medan det andra syskonet ärvt ¾ är era lotter också så stora, d v s ¼ respektive ¾ .

Kostnader för förvaltning delas efter era lotter

När ni nu vet hur stora era lotter är säger 15 § samäganderättslagen att kostnaderna för förvaltning av gemensam egendom ska delas mellan delägarna i förhållande till deras lotter. Är ni två delägare som äger lika stor andel var bör kostnaderna med andra ord delas lika mellan er. Är ni däremot två delägare där den ena äger ¼ medan den andre äger ¾ bör istället kostnaderna delas enligt dessa andelar.

Nyttjandet förutsätts ni komma överens om själva

Vad det gäller nyttjanderätten säger egentligen samäganderättslagen ingenting om hur uppdelning bör ske mellan delägare. Det som däremot sägs är att om delägarna inte kan komma överens om nyttjandet kan en god man efter ansökan av någon av delägarna förordnas att omhänderta egendomen under viss tid (3 § samäganderättslagen). Enkelt uttryckt förutsätts delägarna alltså själva komma överens om nyttjandet, och ifall detta inte går är sista utvägen att en god man förordnas att omhänderta egendomen tills delägarna kommit överens.

Sammanfattningsvis

Samäganderättslagen fastslår att ni ska fördela kostnaderna för stugan efter era lotter i stugan. Varje persons lott är det samma sak som dennes andel. Gällande nyttjandet säger lagen ingenting om hur det ska fördelas, utan ni förutsätts komma överens om detta på egen hand. Går inte detta kan en god man förordnas tills vidare. Enklast för att undvika konflikter i framtiden är dock att försöka skriva ett samäganderättsavtal som just reglerar nyttjandet. Avtalet går bra att skriva på egen hand, men det går också bra att ta hjälp av en jurist om ni känner er osäkra på hur ni ska göra. Genom ett avtal kan ni förhoppningsvis undvika konflikter kring nyttjande i framtiden!

Lycka till och hoppas att du fått svar på din fråga! Vill du ha ytterligare hjälp, exempelvis med upprätta ett samäganderättsavtal, går det bra att boka tid med någon av våra jurister. Du är då varmt välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.se, så återkommer jag med uppgifter om pris och hur vi kan hjälpa dig vidare.

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (528)
2020-08-03 kan man tvångsförsälja samägt gods genom mäklare istället för på offentlig auktion trots mot en delägares vilja?
2020-08-03 Samäganderättsavtal för fordon
2020-07-30 Vad gäller om samäganderättslagen har avtalats bort?
2020-07-30 Hur kan en samägare få till en försäljning av hund?

Alla besvarade frågor (82781)