Fördelning av husdjur vid bodelning

Hej jag är gift sedan 13 år och nu vill hon skiljas. Vi har raskatter som står på henne men vi har gemensam ekonomi och jag har varit med att betala på katterna. Dom kan inte vara dubbelregistrerade på ägare vad gäller? Jag hävdar att jag har lika mycke rätt till katterna som hon det är 7 st.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Regler om äktenskap och bodelning finner du i äktenskapsbalken, ÄB (se här). Under äktenskap är utgångspunkten att var och en råder över sin egen egendom (se 1:3 ÄB).

Det faktum att enbart din makas namn står på köpehandlingarna talar för att hon äger katterna. Undantaget till detta är ifall Ifall du kan visa att katterna köpts för ert gemensamma bruk, att du bidragit ekonomiskt till köpet och att ni vid köpet förutsatte att katterna skulle vara samägda samt att man kan säga att det funnits en gemensam partsvilja om samägande. Om du kan visa att alla dessa kriterier är uppfyllda kan det ha uppstått så kallad dold samäganderätt till katterna. Det finns ingen lagregel om dold samäganderätt, utan principen följer av olika domstolsavgöranden från Högsta domstolen.

Vid bodelning efter äktenskap är alltså utgångspunkten att båda parter ska ha kvar "sina" saker och pengar. Om värdet av ena makens tillgångar efter att skulderna räknats av är högre än den andra makens kan den som har saker till ett högre värde välja att antingen ge den andra maken saker till ett värde som gör att makarna har samma tillgångar eller ge den andra maken motsvarande belopp i pengar (7:1, 11:1, 11:3, 11:7 och 11:9 ÄB). Detta gäller inte sådant som undantagits bodelningen genom äktenskapsförord (se 7:1 ÄB och 7:2 p.1 ÄB).

Sammanfattningsvis kan det finnas viss möjlighet för dig att argumentera för att du har en så kallad dold samäganderätt till katterna. Det faktum att du var med och betalade katterna talar exempelvis för att dold samäganderätt kan ha uppstått. Om detta inte är fallet och din maka vid bodelningen visar sig ha tillgångar till ett högre värde än dig kan hon antingen även välja att ge dig egendom (exempelvis katter) till ett värde som motsvarar skillnaden mellan era tillgångar eller ge dig motsvarande värde i pengar.

Hoppas att svaret var till hjälp och tveka inte att höra av dig ifall du har några fler frågor!

Vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000