Fördelning av gemensamma kostnader enligt samäganderättslagen

2018-09-26 i Samägandeavtal
FRÅGA
En hyresfastighet med 3 lägenheter ägs av 3 delägare till lika delar, där varje delägare bor i var sin lägenhet med lite olika lägenhetsytor.En av ägarandelarna har övergått till en ny ägare, som också flyttat in i sin respektive lägenhet och som råkar vara den mindre av de tre lägenheterna. Driftskostnaderna har hittills fördelats i förhållande till delägarskapet, dvs 1/3 var. Detta enligt samäganderättslagen. Men nu menar den nye delägaren, som bebor den mindre lägenheten, att driftskostnaderna skall fördelas efter lägenhetsytorna.Fråga: Hur ska de gemensamma driftskostnaderna såsom försäkring, väghållning, VA, sophämtning, sotning, miljöavgift och dyl, i detta fall fördelas enligt samäganderättslagen, efter ägarandelar eller lägenhetsytornas storlek?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 15 § samäganderättslagen ska varje delägare stå för kostnader som uppkommit pga. förvaltning av egendomen i förhållande till sin lott. Enligt 1 § samäganderättslagen råder en presumtion att delägarna till egendomen som samägs innehar en lika stor del i egendomen. Presumtionen gäller så länge inget annat kan påvisas. I ert fall skriver du dessutom att hyresfastigheten med 3 lägenheter ägs av 3 delägare till lika delar.

Eftersom ni äger hyresfastigheten till lika stora delar är den uppdelning som ni haft tidigare, dvs. att varje delägare står för 1/3 av kostnaderna, i enlighet med samäganderättslagen.

Svaret på din fråga är således att kostnaderna ska fördelas efter ägarandelar, ej lägenhetsytornas storlek. Däremot kan ni självklart komma överens om en annan uppdelning.

Hoppas detta besvarade din fråga och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt är du varmt välkommen att återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (437)
2019-03-10 Kan man neka försäljning av gemensam egendom?
2019-03-01 Vad gäller vid försäljning av samägd fastighet?
2019-02-28 Vad gäller när två personer köper en bil för gemensamt bruk?
2019-02-28 Kan en samägare ensidigt förfoga över sin del av en fastighet?

Alla besvarade frågor (66981)