Fördelning av fastighets värde mellan samägare

2016-04-09 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej vi har just skilt oss och vi försöker nu dela upptillgångarna.Vi är inte riktigt överens om hur man ska dela värdet på en fastighet som vi äger tillsammans med min svärmor. Vi köpte den för 420 000 SEK och den är nu värderad till 1 548 000 SEK.på lagfarten äger vi 1/3 var. Men vi har inte betalat 1/3 var.Vi betalade 320 000 SEK och svärmor 100 000 SEK. Sedan har vi renoverat för totalt 578 672 SEK av vilket vi betalat 548 672 SEK och 30 000 SEK som svärmor betalat.Totalt har vi betalat 868 672 SEK och svärmor 130 000 SEK alltså har vi betalat 87% och svärmor 13%.Hur fördelar vi värdet 33% var eller 87% till oss och 13% till svärmor?
SVAR

Hej! Tack för att du valt att ställa din fråga till oss på Lawline!

Inledningsvis bör här nämnas att samägare till en fastighet alltid kan avtala om hur mycket var och en ska få från en eventuell försäljning av fastigheten. I brist på ett sådant avtal är det dock ägarandelarna som bestämmer hur mycket var och en av samägarna ska få ut ur en eventuell försäljning av egendomen.

Då, såvitt jag förstått omständigheterna kring din fråga, ett avtal om hur fastighetens värde ska fördelas mellan er inte ingåtts ska därför var och en av er anses ha rätt till 1/3 av fastighetens värde då ni äger 1/3 var av fastigheten. Det faktum att du och din make betalat mer för fastigheten respektive för renoveringarna av fastigheten än din svärmor förändrar inte detta. Att ni betalat mer ses istället som att ni givit din svärmor en gåva. Detta då ni inte villkorat de större betalningarna med att ni velat ha en större andel av fastigheten eller en större andel av vad som fås från en eventuell försäljning av fastigheten.

Om du har några ytterligare funderingar kring din fråga eller om du vill att jag ska förtydliga någonting i mitt svar är du alltid välkommen att höra av dig till mig.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1343)
2020-10-22 Tolkning av kostnadsersättningsvillkor för garantiarbeten
2020-10-16 Hur skriver man bra juridiska tentasvar?
2020-10-14 Prästers Tystnadsplikt
2020-10-10 Äganderättens övergång när man förvarar något åt en vän?

Alla besvarade frågor (85392)