Fördelning av arv vid makas bortgång

2015-12-09 i Make
FRÅGA
hej,jag är gift och har två egna barn, min fru har också två egna barn.när vi gifte oss så ägde jag sedan tidigare en villa och ett företag som jag är delägare i som vi nu bor tillsammans i. Hennes barn har aldrig varit bosatta här. Huset står på mig som ägare. Vi har ingen gemensam ekonomi, men jag står för alla boendekostnader.vad ärver hennes barn om min fru skulle gå bort. Kommer de får del i mitt hus, mitt företag, mina pengar.mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

När ena maken avlider eller om skilsmässa begärs är det dags för en bodelning. Bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses genom ena makens död (eller genom äktenskapsskillnad), 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. I bodelningen ska, som huvudregel, allt som makarna äger ingå. Egendomen som makarna äger är giftorättsgods om inte egendomen gjorts till enskild genom exempelvis gåva eller äktenskapsförord med föreskriften att egendomen ska förbli enskild (7 kap. 1 och 2 §§). Enskild egendom eller egendom för uteslutande personligt bruk ska ej ingå i bodelningen, om ni inte kommit överens om annat (10 kap. 2 och 4 §§).

Likadelning är huvudregeln vid bodelning. Du som efterlevande make kan emellertid undvika likadelning genom att begära att vardera sida behåller sitt giftorättsgods (12 kap. 2 §). Denna regel är främst till för att skydda efterlevande make mot att behöva avstå till förmån för den avlidnas makans särkullbarn.

Efter att en bodelning skett, ska arvet efter den avlidne makan fördelas. Utgångspunkten är att det är den efterlevande maken som ärver den andra maken. Efter den sista makens frånfälle, ska de gemensamma barnen dela på det som finns kvar. Särkullbarn (barn utanför det nuvarande äktenskapet) rätt att få ut sin arvslott omedelbart (3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken), det vill säga innan den efterlevande maken. Dock så går inte den efterlevande maken helt lottlös. Han eller hon har nämligen rätt till att få ut så mycket av kvarlåtenskapen som motsvarar fyra prisbasbelopp (ca 180 000 kr), (3 kap. 1 § 2 st).

Sammanfattningsvis är huvudregeln att all egendom ska delas lika mellan makarna när äktenskapet upplöses. Enskild egendom är undantagen från bodelningen. I ditt fall skulle fruns barn som utgångspunkt i första hand ha rätt till sin del av arvet, i andra hand skulle du som efterlevande maken få resten av arvet från den avlidna makan (minst fyra prisbasbelopp). Du som efterlevande kan dock utnyttja rätten att behålla ditt giftorättsgods (huset, pengarna m.m.) genom jämkningsregeln i 12 kap. 2 §. När båda makarna har gått bort, ska de gemensamma barnen dela på arvet. En begäran om jämkning gör du rimligen vid tillfället för bodelningen.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (436)
2020-09-09 Min man hade ett hus innan äktenskapet, vad händer med det om han avlider?
2020-08-31 Vem kan ärva huset om en maken dör?
2020-08-30 Kan nya makar ärva den tidigare makens egendom?
2020-08-25 Bodelning vid makes död

Alla besvarade frågor (84124)