Fördelning av arv som tillkommit efter upplöst äktenskap

2018-09-25 i Make
FRÅGA
A är ensamstående och har två barn, B och C. Sonen B avled emellertid för två år sedan och efterlämnade hustru D och ett barn, E. När A avlider efterlämnar hon ett bo värderat till 400 000 kr. Gör en värdemässig fördelning av boet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör arv och arvsordningen är Ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB) tillämpliga.

Av din fråga kan utläsas att arvet sker i flera led. När A avlider ärver hennes arvingar hälften var (2 kap 1 § ÄB), vilket motsvarar 200 000 kronor vardera. Det innebär att C erhåller 200 000 kronor och B 200 000 kronor. Av frågan framgår emellertid att B avlidit före A och efterlämnat efterlevande makan D och dottern E. Normalt sett har den efterlevande maken rätt till hela den avlidnes kvarlåtenskap enligt 3 kap 1 § ÄB men i och med att B dött, har äktenskapet upplösts enligt 1 kap 5 § ÄktB. D saknar sålunda rätt till det arv som tillkommer B. Istället träder B:s bröstarvinge E in i hans ställe och erhåller hela arvet enligt 2 kap 1 § ÄB.

Ovanstående redogörelse utmynnar således i följande fördelning:

-C erhåller hela sin arvslott på 200 000 kronor.

-E träder in i B:s ställe och erhåller hela hans arvslott på 200 000 kronor.

Med vänlig hälsning,

Francisco Stråhle
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (306)
2018-11-11 Vad får änkan när mannen har vuxna söner från ett tidigare äktenskap?
2018-10-31 Är testamentet giltigt?
2018-10-22 Har min makes familj rätt till arv direkt om han går bort?
2018-10-07 Har en kvinna utan personnummer rätt att ärva sin man om han inte hade barn?

Alla besvarade frågor (61960)