Fördelning av arv efter make om det inte finns testamente

Hej vi är gifta o har ingen enskild egendom. Min man har 2 söner sedan tidigare o vi har en gemensam son. Om vi inte upprättar ngt testamente hur blir arvet få om min man avlider först eller om jsg avlides först? Vi vill undvika bråk samtidigt som jag vill säkerställa att vår gemensamme son ärver min del av vårt gemensamma. De andra sönerna ärver ju också sin mamma.

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga

Allmänna utgångspunkter

För att beräkna den avlidne makens kvarlåtenskap ska först en bodelning mellan makarna förrättas i vanlig ordning när en make avlider, där all giftorättsgods ingår (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Vad dödsboet efter den avlidne erhåller vid bodelningen tillsammans med övrig egendom (som inte ingått i bodelningen, exempelvis enskild egendom och särskild egendom) utgör kvarlåtenskapen efter den avlidne. Det är kvarlåtenskapen efter den avlidne som arvsreglerna omfattar. Det är den avlidnes arvingar som får ärva kvarlåtenskapen efter den avlidne. Med arvingar menas den avlidnes barn och barnbarn som är de som får ärva först (första arvsklassen, se 2 kap. 1 § ärvdabalken). Därefter kommer den avlidnes föräldrar som är de som får ärva om det inte finns några barn eller barnbarn samt den avlidnes syskon som får ärva om även föräldrarna är döda och syskonbarn som får ärva om även deras föräldrar är döda (andra arvsklassen, se 2 kap. 2 § Ärvdabalken). Sist kommer mor-och farföräldrar som får ärva om även syskonbarnen är döda eller inte finns och mostrar och fastrar som får ärva om inte heller mor-och farföräldrarna är i livet (tredje arvsklassen, se 2 kap. 3 § ärvdabalken). Inom en och samma arvsklass ska var och en få lika stor del av kvarlåtenskapen. Om det finns särkullbarn som i det här fallet, det vill säga ett barn som inte är gemensam, så har särkullbarnet rätt att få ut sitt arv direkt såvida den inte avstår från att få sitt arv direkt för att istället få ut sitt arv efter att förälderns efterlevande make dör (3 kap. 1 § Ärvdabalken och 3 kap. 10 § Ärvdabalken). Gemensamma barn får vänta på sitt arv tills båda dör. Istället ärver den efterlevande maken det gemensamma barnets andel med fri förfoganderätt. Med fri förfoganderätt menas att personen får förbruka egendomen eller sälja egendomen som den vill. Dock finns det vissa undantag, man får till exempel inte ge bort en stor del arvet i gåva eller testamentera bort egendomen. Det har att göra med att arvet efter den först avlidne ska fördelas till dennes arvingar efter att den som har ärvt med fri förfoganderätt har avlidit.

Om din make dör först

I ett sådant fall har som nämnt hans tidigare barn rätt att få ut sitt arv direkt och ert gemensamma barn får vänta med att få ut sitt arv tills du har dött och du ärver ert gemensamma barns andel med fri förfoganderätt. Det ni kan göra är att ni kan skaffa en livförsäkring med varandra som förmånstagare så att du har råd att lösa ut hans barn sedan tidigare.

Om du dör först

Då kommer ert gemensamma barn få ärva efter att din make har dött och din make ärver då ert barns andel med fri förfoganderätt. Hans tidigare barn kommer då inte få ärva efter dig. Utan när din make dör så kommer ditt barn få arvet efter dig och arvet efter din make kommer fördelas mellan honom och hans halvsyskon

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Vänligen

Alejandra VasquezRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”