Fördelning av arv efter först avlidne make

Hej, har haft svårt att hitta exakt rätt svar på följande enkla fall:

1 man dör. Han efterlämnar en fru, som han har tre barn med + en son, som han har sedan tidigare med annan kvinna, som han inte var gift med.

Som exempel kan sägas att han tillsammans med sin maka har nettotillgångar på 600 000 kr.

Hur fördelas arvet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230) och reglerna i Ärvdabalken (ÄB) vilken du hittar (https://lagen.nu/1958:637).

När ett äktenskap upplöses på grund av makes bortgång ska en bodelning ske enligt ÄktB 9 kap. 1§ (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå enligt ÄktB 10 kap. 1§ (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1).

Hur en bodelning ska gå till framgår av ÄktB 11 kap. Där framgår att det gemensamma värdet av makarnas giftorättsgods ska läggas samman (600 000 kr i detta fall) för att sedan delas lika mellan makarna enligt ÄktB 11 kap. 3§ (https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1). Detta innebär att varje make erhåller tillgångar för 300 000 kr vardera.

Eftersom den avlidne maken i detta fall har fyra stycken bröstarvingar skall den avlidne makes kvarlåtenskap (300 000 kr) fördelas lika mellan dessa fyra barn. Varje barn ska såldes erhålla 75 000 kr var (300 000/4). MEN, enligt huvudregeln som återfinns i ÄB 3 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) så ärver den efterlevande maken den avlidne maken före deras gemensamma barn. Detta innebär att den efterlevande maken ärver det som skulle ha tillfallit deras gemensamma barn (75 000 kr x 3 = 225 000 kr). Den efterlevande maken ärver denna del med fri förfoganderätt vilket innebär att maken fritt kan förfoga över dessa tillgångar. Den efterlevande maken kan dock inte testamentera bort detta arv. När den efterlevande maken sedan avlider, ärver de tre gemensamma barnen det som kvarstår av den först avlidne makens kvarlåtenskap tillsammans med kvarlåtenskapen från den sist avlidne maken.

Vad gäller sonen som den först avlidne maken hade sedan ett tidigare förhållande så gäller följande. Han utgör såldes ett särkullbarn och har därmed rätt att direkt ärva den avlidne föräldern vid dennes bortgång. Detta enligt ÄB 3 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Detta innebär att sonen ärver 75 000 kr direkt vid den först avlidne makens bortgång.

Sammanfattningsvis så ärver den efterlevande maken ¾ av kvarlåtenskapen efter den först avlidne maken. Detta med fri förfoganderätt. Den återstående delen på ¼ (75 000 kr) av kvarlåtenskapen ärver sonen, från det tidigare förhållandet, direkt efter faderns bortgång.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Jessica KnechtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning