FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTMake12/03/2020

Fördelning av arv

Vi är ett gift par i 75-årsåldern som vill fråga hur arvet fördelas när en av oss dör. Får den som blir ensam sin egen halva och hälften av den andra halvan eller tar våra barn hälften av förmögenheten? Har hört att det ska vara ett visst belopp innan de får något alls.

Lawline svarar

Hej!

Jag utgår i mitt svar från att ni endast har gemensamma barn och att ingen av er har barn från tidigare förhållanden.

Den lag som aktualiseras är Ärvdabalken som går att hitta här.

Har den avlidne varit gift vid dödsfallet görs en bodelning innan man fördelar arvet. I bodelningen ska giftorättsgodset ingå, vilket är all egendom som inte är enskild egendom genom ett äktenskapsförord.

Det betyder att det den efterlevande maken får genom bodelningen får denne med full äganderätt.

När det kommer till kvarlåtenskapen efter den först avlidne gäller som huvudregel att första arvsklassen (barn) ärver i första hand, och andra arvsklassen (föräldrar eller syskon till den avlidne) ärver om det inte finns någon i första arvsklassen och i tredje hand ärver de från tredje arvsklassen (far- och morföräldrar).

Ett undantag till denna arvsordning är dock om den avlidne var gift vid dödsfallet.
Enligt 3 kapitlet 1 § Ärvdabalken ska kvarlåtenskapen gå till den efterlevande maken om arvlåtaren var gift vid bortgången. Det innebär att den efterlevande maken ärver före de gemensamma barnen. Den efterlevande maken ärver då kvarlåtenskapen efter den avlidne maken med fri förfoganderätt. Med fri förfoganderätt menas att man får göra vad man vill med arvet förutom att testamentera bort det. Man får inte heller sänka bort för stora delar av arvet i gåva med avsikten att minska efterarvet för era barn.

Det finns en regel i 3 kap 1 § andra stycket ärvdabalken finns en basbeloppsregel, som innebär ett skydd för den efterlevande maken. Bestämmelsen innebär att den efterlevande maken har rätt till fyra prisbasbelopp som efterlevnadsskydd. Vad den efterlevande maken har erhållit i bodelningen samt eventuell enskild egendom räknas in när det avgörs om den efterlevande maken har fått minst fyra prisbasbelopp.

När det kommer till ert fall kommer den efterlevande maken ärva innan gemensamma barn, som får vänta till båda gått bort, så vida det inte finns i ett testamente där det framgår att barnen ska ärva en viss egendom. Därför kommer basbeloppsregeln kunna tillgodoses i ert fall utifrån den egendom som efterlevande maken får efter bodelningen samt egendomen som efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt efter den först avlidne maken.

Jag hoppas ni fått svar på er fråga!

Med vänlig hälsning


Sandra RustRådgivare
Hittade du inte det du sökte?