Fördelning av arv

Min frus far har gått bort. Hennes far och mor är gifta och mor är i livet. Hennes mor har en son sen tidigare relation. Hur fördelas arvet efter hennes far?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur arv ska fördelas regleras i ärvdabalken (ÄB). Av 3 kap. 1 § ÄB framgår att om makarna var gifta vid den enes bortgång så ska kvarlåtenskapen, dvs arvet, tillfalla den kvarlevande maken. I det här fallet innebär det att arvet från din frus far kommer att tillfalla din frus mor eftersom de var gifta. Din frus mor erhåller egendomen med fri förfoganderätt (vilket innebär att hon får förfoga över dem på vilket sätt hon vill med undantaget att hon inte får testamentera bort egendomen). Din fru kommer ärva hennes far först när hennes mor går bort, genom ett så kallat efterarv, 3 kap. 2 § ÄB. Den son som din frus mor har sedan ett tidigare förhållande kommer inte att ärva din frus far då dem inte är i släktskap, med undantaget om din frus far har testamenterat egendom till honom, se nedan.

Det ovan skrivna förutsätter dock att din frus far inte har skrivit ett testamente. Ovan nämnda regler om arvfördelning är sådana regler som tillämpas om det inte finns ett testamente. Vissa regler som ämnar att skydda efterlevande make och särkullbarn går dock inte att avtala bort genom testamente, se t.ex. 3 kap. 1 § 2 st. ÄB som säger att en efterlevande make har rätt att få ut en viss del av arvet och att testamente som inte tillgodoser detta är utan verkan, se också 7 kap. 1 § jämte 7 kap. 3 § ÄB som stadgar ett särkullbarns rätt att utfå sin laglott.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du några ytterligare funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.


Med vänliga hälsningar

O HRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning