Fördelar och nackdelar med fri bevisprövning

Vad är för och nackdelarna med fri bevisprövning? Är det rättssäkert att kunna åberopa bevis i sista stund?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! 

I Sverige råder principen om fri bevisföring, se rättegångsbalken 35 kap. 1§. Fördelen är att parterna kan använda vad de vill som bevisning, dvs. ingen typ av bevisning är exkluderat. Rätten får avgöra vilket bevisvärde varje bevis har, och när bevisningen läggs samman kan en part uppnå den nivå av säkerhet, t.ex. sannolikt, bevisövervikt eller ställt utom rimligt tvivel, som kan avgöra målet till partens fördel. 

En nackdel med att vad som helst får användas som bevisning är att det kan ge incitament för parterna att inte hålla sig inom lagens ramar när det gäller sättet att skaffa fram bevisning. Om en part t.ex. genom inbrott skaffar fram ett visst bevis får det fortfarande användas i rättegången, men den parten får förstås ta konsekvenserna för vad den har gjort. 

Fri bevisföring innebär dock inte att man kan komma med bevis i sista stund. Huvudregeln är att alla bevis ska vara framlagda innan förhandlingen, jämför RB 42 kap. 15§. Om en part inför huvudförhandling i första instans vill åberopa nytt bevis är det anledning att ställa in rättegången till en annan dag, jämför RB 43 kap. 1§.

Dock är det skillnad mellan vad som gäller i t.ex. tvistemål, brottmål och andra måltyper.

Sofia LinderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo