Fördelar och nackdelar med att överklaga

2016-02-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Vad finns fördelar och nackdelar att överklaga en dom som man har fått i en rättegång?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.

Vilka fördelar respektive nackdelar det finns med att överklaga en dom är en väldigt övergripande fråga att svara på.

Beroende på vilket rättsområde det gäller ex. om det är förvaltningsrättsligt, ett brottmål eller ett tvistemål så kan ett överklagande föra med sig lite olika konsekvenser för den enskilde. Ex. vid överklagande av ett myndighetsbeslut till en förvaltningsdomstol står man endast för sina egna kostnader om man förlorar. Huvudregeln i tvistemål är dock tvärt om, dvs. att man står för både sina egna kostnader och vinnande parts kostnader om man förlorar.

Generellt kan dock sägas att fördelen med att överklaga är den chans man får till en eventuell ytterligare prövning av frågan. Att låta en överinstans pröva en dom kan leda till en ändring om de anser att underinstansen dömt felaktigt. Detta är såklart positivt.

Vad avser nackdelar så kan det generellt sägas att det kan vara bra att resonera processekonomiskt dvs. att man tar i beaktande den tid och de ekonomiska konsekvenserna ett överklagande skulle föra med sig.

Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1058)
2020-09-18 Kan en huvudförhandling skjutas upp i tiotals år?
2020-09-18 Vad är skillnaden på straffvarning och åtalsunderlåtelse?
2020-09-13 Polisen har upplysningsskyldighet om misstankegraden "skälig misstanke"
2020-09-11 Vad krävs för att dömas för rån och när får en person häktas?

Alla besvarade frågor (84127)