Förbud mot husdjur i hyresrättsavtal

2016-03-22 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! På mitt hyreskontrakt står det att man inte får ha husdjur. Det står dock bara "husdjur förbjudet", om det skulle vara giltigt måste det stå specifika skälen stå utsatta då? Till exempel "husdjur förbjudet pga allergi" eller liknande. Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det finns varken bestämmelser i Jordabalk (1970:994) eller, så vitt jag vet, rättspraxis som reglerar hur hyresvärd ska formulera förbud mot husdjur i hyresavtalet för att ett sådant förbud ska vara giltigt. Däremot kan hyresvärd som utgångspunkt inte förbjuda husdjur, oavsett hur ett sådant förbud är formulerat i hyresavtalet. Med andra ord så får det anses vara tillåtet att ha husdjur i hyreslägenheten så länge de inte förorenar, orsakar dålig lukt eller på annat sätt stör grannarna med exempelvis hundskall mitt i natten eller katturin i trapphuset. Ett sådant förhållningssätt står i överensstämmelse med hyresgästens allmänna skyldighet att se till så att grannarna inte utsätts för störningar som är skadliga för hälsan eller försämringar i boendemiljön som inte skäligen bör tålas (Jordabalk 12:25 första stycket).

Bestämmelsen om hyresgästs skyldighet att ta hänsyn till grannarna förutsätts dock att kompletteras av ordningsbestämmelser i själva hyresavtalet. Om det finns ett berättigat intresse i att ha ett förbud mot pälsdjur, exempelvis att huset är anpassat för pälsallergiker, så är ett sådant förbud i hyresavtalet godtagbart. Om det däremot saknas berättigat intresse så förverkas inte hyresrätten om du underlåter att iaktta förbudet. Om du däremot missköter ditt husdjur till den grad att det stör grannarna på ett oskäligt sätt med exempelvis oljud mitt i natten, och du inte vidtar rättelse utan dröjsmål efter hyresvärdens tillsägelse, så är hyresrätten förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid (Jordabalk 12:42 första stycket, punkt 6).

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll