Förbud mot bisyssla i anställningsavtal

2020-12-02 i Övrigt
FRÅGA
Hej,Jag vill starta ett eget företag att jobba med på kvällar och helger. Men jag är fastanställd och i mitt anställningskontraktet står det att jag inte får vara involverad i någon annan verksamhet, oavsett om det är konkurrerande eller ej. Jag jobbar för ett Amerikanskt företag och dessa formuleringar är ganska vanliga i USA. Men har de laga kraft här i Sverige? Kan de diktera vad jag gör på fritiden, om det inte är konkurrerande?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du har som det verkar ett förbud mot bisyssla i ditt anställningskontrakt.

Regler om bisyssla skiljer sig lite åt om du är offentliganställd eller privatanställd. Du är ju uppenbart privatanställd så jag kommer i mitt svar utgå ifrån det.

Grundprincipen för den här typen av klausuler i anställningskontrakt är att det råder avtalsfrihet. Det vill säga arbetsgivaren har rätt att ta in sådana villkor i anställningsavtalet om denne så önskar. Så i princip kan alltså arbetsgivaren kräva att du inte har en bisyssla trots att den inte konkurrerar.

Finns det kollektivavtal kan det även regleras där.

Om du kan komma överens med din arbetsgivare att du trots anställningsavtalet får ha en bisyssla så gäller den överenskommelsen. Du måste övertyga arbetsgivaren att bisysslan inte kommer påverka din prestation på ditt ordinarie arbete.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?