Förbud mot att söka nytt jobb vid pågående anställning

2015-10-21 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag undrar om det på något sätt är "straffbart" att söka jobb hos en konkurrent medans man fortfarande jobbar kvar på ett företag?I anställningsavtalet finns ett sekretess avsnitt som jag kan bifoga om så önskas.Önskas återkoppling på mail.
SVAR

Hej och tack för din fråga! Då jag inte kan se din mailadress kan återkoppling tyvärr ej ges via mail, dock är du anonym här.

Vad gäller din fråga kan jag inte se att det skulle finnas en avtalsklausul i ditt anställningsavtal som förbjuder dig att söka annat jobb. Däremot kan det finnas s.k. konkurrensklausuler som exempelvis förbjuder dig att bedriva konkurrerande verksamhet under anställningstiden.

Du får gärna bifoga sekretessavsnittet så jag med all säkerhet kan ge dig ett korrekt svar!

Vänligen

Karl Risberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll