Förbud i hyresavtal att ha katt utomhus

Hej! Jag bor i en liten etta och har en katt sedan 2 år tillbaka, nu har jag fått reda på att det står i hyreskontraktet att om man har katt så måste den hållas inomhus. Att den inte får vara ute, stämmer det?

Lawline svarar

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler angående hyresrätter finns i 12 kap. Jordabalken (1970:994), JB. För att ett förbud mot husdjur i lägenheten ska vara giltigt krävs att lägenheten är speciellt anpassad för allergiker eller att det finns andra sakliga skäl, se 12 kap. 42 § åttonde punkten JB. Det låter mycket märkligt att katten inte skulle få vara ute. Jag kan inte tänka mig att det finns något sakligt skäl bakom ett sådant förbud, om det ens är möjligt att hyresvärden får råda över sådana saker.

För skador som djuret (eller du) orsakar blir du skadeståndsskyldig, men det är en självklarhet. Det är givetvis viktigt att inte katten stör grannar eller skräpar ned.

Ett husdjursförbud i ett hyresavtal, utan sakliga skäl, är alltså inte giltigt. Skulle din hyresvärd försöka vräka dig eller liknande är det mycket sannolikt att hyresnämnden i ett senare skede dömer till din fördel. Du bör har rätt att ha din katt i lägenheten såväl som utomhus.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning