Förbjuda nödvärn?

FRÅGA
Vilken sorts brott gör man sig skyldig till, när man förbjuder någon annan att använda sig av nödvärnsrätten.
SVAR

Rätten till nödvärn, som återfinns i Brottsbalkens (BrB) 24 kap. 1§, går inte med rättslig verkan att förbjuda någon att använda eller inte. Även den som inte förstår att han eller hon är i en nödvärnssituation äger åberopa [i efterhand] att nödvärnsgärningen var rättsenlig.

Svaret på din fråga blir därmed att man i förevarande fall inte kan göra sig skyldig till något brott över huvud taget eftersom en sådan tillsägelse eller uppmaning saknar rättslig betydelse. Man skulle kunna tänka sig, dock måhända att det är aningen långsökt, att en sådan uppmaning skulle kunna kvalificeras som olaga tvång i enlighet med BrB 4 kap. 4§. Det krävs dock mer omständigheter än ovan beskrivna för att bedöma huruvida det är fallet eller inte.

Nödvärnsbestämmelsen hittar du här.
Olaga tvång hittar du här.

Med vänlig hälsning,

Khashayar Kiavash
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98481)